Ambassadens uppgifter

Finlands ambassad i Haag är den officiella representanten för Republiken Finland i Nederländerna samt i de internationella organisationerna som verkar i Haag.

De mest centrala uppgifterna för ambassaden är:

  • Befrämjandet av Finlands och Nederländernas politiska och ekonomiska relationer

  • Bevakning av Nederländernas EU-politik samt framförandet av finländska ståndpunkter

  • Att representera Finland i de internationella organisationerna som har sitt säte i Haag.

  • Främjandet av export och investeringar.

  • Presentation av finsk kultur samt spridandet av kännedom om Finland

  • Hjälp för finländare som hamnat i nöd