Förfrågningar om ämbetsbevis och adressuppgifter

Det finns inte ett centraliserat befolkningsregister i Nederländerna.

I Nederländerna lagras personuppgifterna för i landet bosatta personer av kommunerna i personuppgiftsregistret Basisregistratie personen (BRP). De lagrade uppgifterna omfattar t.ex. namn, adress, födelsetid och -plats, äktenskap och barnets födsel. Då personen byter hemkommun följer uppgifterna med denne. I Nederländerna gäller ett mycket strikt integritetsskydd. Utgivningen av personuppgifterna sker kommunvis. Det bör även observeras att registreringen sker först efter att personen vistats i landet fyra månader.

Personer som är bosatta i Nederländerna

En person som är bosatt i Nederländerna kan be om ett personuppgiftsutdrag av sin hemkommun på ifrågavarande kommuns hemsidor.

KontaktuppgifternaLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster) till kommunerna i Nederländerna (adressen van gemeenten).

Ytterligare uppgifter Basisregistratie personenLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster) (BRP).

Personer som flyttat ut ur Nederländerna

Personuppgifter om personer som flyttat ut ur Nederlanderna före 30.9.1994 kan begäras från Vestigingsregister:

Publiekszaken, Vestigingsregister
Postbus 12620
2500 DL Den Haag
The Netherlands

Personuppgifter om personer som flyttat ut ur Nederlanderna efter 30.9.1994 kan begäras av RNI-centren (Registratie Niet-Ingezetene), vilka finns i Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Doetinchem, Eindhoven, Goes, Groningen, Haag, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo, Westland och Zwolle. Uppgifter om senaste hemkommun kan begäras av det RNI-center till vars område kommunen i fråga hör. Förfrågan är avgiftsbelagd.

Kontakt

I förfrågan bör uppges den frågandes egna uppgifter, adress och motivering till begäran. Dessutom ska en kopia av den frågandes giltiga identitetsbevis bifogas. Om förfrågan gäller en annan persons uppgifter krävs även en fullmakt av personen i fråga och en kopia av dennes identitetsbevis. Förfrågan kan även ställas av en notarie. Notariernas kontaktuppgifter finns på adresserna www.notaries-directory.eu och www.advocatenorde.nl.

Register över personer som avlidit i Nederländerna 

Centret för släkthistoria i Nederländerna, Centrum voor familiegeschiedenis (CBG) ger uppgifter om personer som var registrerade i Nederländerna då de avled. Advokatbyråer, domstolar och notarier kan ställa förfrågan genast efter att personen avlidit. Den avlidna personens släktingar kan skicka en förfrågan först då det gått ett år sedan personen avlidit. För förfrågan behövs den avlidnes fullständiga namn (för kvinnor även flicknamn) samt födelsetid och -plats, tidpunkt och plats för dödsfallet samt gärna även makens/makans och/eller föräldrarnas namn. Förfrågan är avgiftsbelagd varför det lönar sig att även bifoga kreditkortsuppgifter. Förfrågan sänds per epost till [email protected] eller per brev till adressen:

Centrum voor familiegeschiedenis
Postbus 11755
2502 AT Den Haag
​​​The Netherlands