2.1.2020

Nederländerna: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Håll ditt bagage under uppsikt på flygplatsen och i flygplatstågen.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Nederländerna har ett larmsystem för terrorhot indelat i fyra nivåer. När hotet är högt informeras det omfattande i media och de lokala myndigheterna ger anvisningar. Webbplatsen http://www.nl-alert.nl/ ger allmän information om säkerhet. Om det inträffar en kris hittar man aktuell information om läget på webbplatsen http://www.crisis.nl/. Den nationella anti-terrormyndigheten NCTV ger anvisningar och vid behov varningar gällande terrorism på webbplatsen http://english.nctv.nl/.

Det allmänna nödnumret är 112, på de karibiska öarna 911.

Brottsligheten

Se upp för ficktjuvar när du rör dig till fots eller med kollektivtrafik, särskilt i centrum av Amsterdam och på centralstationen. Ficktjuvarna rör sig oftast i par eller grupp.

På tågen från flygplatsen Schiphol arbetar professionella ligor som särskilt fokuserar på turister som nyss anlänt till landet. Särskilt bärbara datorer och elektronik intresserar tjuvarna. På flygplatser, stationer och i kollektivtrafiken ska man hålla noga reda på sitt bagage.

Bilinbrott är vanliga i hela landet, så lämna inte några saker synligt framme i bilen. Cykelstölder är också vanliga.

De nederländska karibiska öarna Aruba, Curaçao och Sint Maarten fungerar som transitländer för narkotika från Sydamerika till Europa och Nordamerika. Gå aldrig med på att transportera något för någon annan. I övrigt förekommer det relativt lite brottslighet på öarna. Rör dig inte utanför städerna och hotellområdena efter mörkrets inbrott.

Polisen i Nederländerna: https://www.politie.nl/

Polisen på de karibiska öarna Bonaire, Saba, St Eustatius, Curaҫao, St Maarten: http://www.politiecn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=704&Itemid=125&lang=en

Polisen på Aruba: http://www.overheid.aw/home-nl/departementen_3113/letter/K/

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

I stadstrafiken har spårvagnar och cyklar förkörsrätt. Beakta särskilt cyklarna. Cykelvägarna är oftast målade röda. Fotgängare ska se upp så att de inte går på cykelvägar i samband med trottoaren.

Böterna för förseelser i trafiken är Europas högsta: man kan till exempel få höga böter för att tala i telefon utan hands-free medan man kör bil.

Den som reser via flygplatsen Schiphol ska beakta de skärpta säkerhetsåtgärderna. I alla färdmedel som åker till flygplatsen görs slumpmässiga kontroller av resenärernas identitetshandlingar.

Bär på dig identitetskort eller pass och förbered dig på förseningar och rusning. Reservera extra tid för att ta dig till flygplatsen.

Naturförhållanden

På de karibiska öarna Aruba, Curaçao och Sint Maarten förekommer det cykloner i juni–november, men de flesta rör sig norr om huvudöarna (Aruba, Bonaire och Curaҫao). Öarna längre norrut och österut, Sint Maarten, Sint Eustatius och Saba, har däremot drabbats av många cykloner under det senaste decenniet. Väderprognoser på det lokala meteorologiska institutets webbplats: http://www.meteo.cw/ eller Facebook-sida: https://www.facebook.com/Meteorological.Department.Curacao.

Hälsoläget

Det nationella institutet för folkhälsa och miljö informerar om hälsofrågor och epidemier på sin webbplats http://www.rivm.nl/en/ och ministeriet för hälsa, välfärd och sport på sin webbplats https://www.government.nl/ministries/ministry-of-health-welfare-and-sport .

I plötsliga sjukdomsfall kan du kontakta en jourhavande läkare genom att ringa stadens "husläkare" ("Huisartsen"), i Amsterdam på tfn 088 00 30 600, i Haag Huisartsendienst SMASH på tfn 070 346 96 69, i Rotterdam tfn: 010 206 0300 – journumret är olika i varje stad.

Husläkarnas webbplats: https://www.zorgkaartnederland.nl/huisartsenpost .

Den som behöver akut vård ska i princip först anmäla sig hos husläkarjouren för att få första hjälpen, men vid behov kan man också bara bege sig till närmaste sjukhus.

Ta med dig europeiska sjukvårdskortet, som utfärdas av Folkpensionsanstalten, på resan. Det är viktigt att ha en heltäckande försäkring eftersom Fpa enbart ersätter nödvändig vård i ett annat EU-land, inte till exempel transport hem till Finland.

Hälso- och sjukvården på de större karibiska öarna är av god kvalitet. Det är nödvändigt att ha en heltäckande reseförsäkring. Kontrollera ditt vaccinskydd innan du reser. Tidvis kan det förekomma denguefeber och chikungunyafeber i Karibien, men hälsovårdsmyndigheterna arbetar aktivt för att hindra epidemier.

Det förekommer flera sjukdomar som sprids av myggor. Skydda dig mot myggbett att tider på dygnet. Anvisningar (på finska): http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=mat00223&p_teos=mat&p_osio=107&p_selaus=85247.

Du hittar information om zikavirusepidemin i Latiamerika på webbplatsen för Institutet för häsa och välfärd: https://www.thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/sjukdomar-och-mikrober/virussjukdomar/zikavirus.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Varje person över 14 år måste kunna legitimera sig för polisen och andra myndigheter. Som legitimation duger ett giltigt pass eller ett identitetskort, och för personer som är permanent bosatta i Nederländerna duger ett EU-körkort eller ett uppehållstillstånd i Nederländerna med foto.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Haag

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post [email protected].