17.6.2020

Nederländerna: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Nederländerna är ett tryggt resmål. Risken för terrordåd kan dock inte uteslutas. Iaktta särskild försiktighet när du rör dig i stora städer, såsom Amsterdam, och förvara pass, pengar och andra värdeföremål på en säker plats. Ficktjuvar och väsktjuvar är aktiva bland annat i kollektivtrafiken och vid publika evenemang.

Aktuellt

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna ändras plötsligt och utan förvarning. Aktuell information om läget i Nederländerna finns på ambassadens webbplats https://finlandabroad.fi/web/nld/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/koronavirustilanne-alankomaissa/384951. Följ de lokala myndigheternas information. Ambassaden delar också aktuell information i sociala medier.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

I det stora hela är Nederländerna ett tryggt resmål. Risken för terrordåd kan dock inte uteslutas.

Nederländerna har ett larmsystem för terrorhot indelat i fyra nivåer. När hotet är högt informeras det omfattande i media och de lokala myndigheterna ger anvisningar.

Allmän säkerhetsinformation: https://crisis.nl/nl-alert/english/ (på engelska)

Om det inträffar en kris hittar man aktuell information om läget på webbplatsen: http://www.crisis.nl/ (på nederländska)

Den nationella anti-terrormyndigheten NCTV ger anvisningar och vid behov varningar gällande terrorism på webbplatsen http://english.nctv.nl/ (på engelska)

Allmänt nödnummer:
I Nederländerna 112
På de karibiska öarna 911

Brottsligheten

Se upp för ficktjuvar när du rör dig till fots eller med kollektivtrafik i stora städer, särskilt i centrum av Amsterdam och på centralstationen. Det är inte säkert att lämna väskor obevakade på tågen eller placera dem på bagagehyllorna.

På tågen från flygplatsen Schiphol arbetar professionella tjuvligor som särskilt fokuserar på turister. Håll noga reda på ditt bagage.

Bilinbrott är vanliga i hela landet, så lämna inte några saker synligt framme i bilen. Cykelstölder är också vanliga.

Polisen i Nederländerna: https://www.politie.nl/en (på engelska)

De nederländska karibiska öarna Aruba, Curaçao och Sint Maarten fungerar som transitländer för narkotika från Sydamerika till Europa och Nordamerika. Gå aldrig med på att transportera något för någon annan. I övrigt förekommer det relativt lite brottslighet på öarna. Rör dig inte utanför städerna och hotellområdena efter mörkrets inbrott.

Polisen på de nederländska karibiska öarna:

Curaçao:
https://polis.cw/information-in-english/ (på engelska)

Bonaire, Saba, Sint Eustatius:
https://www.politiecn.com/en (på engelska)

Sint Maarten: http://www.sintmaartengov.org/government/JUS/Pages/SintMaartenPoliceDepartment.aspx (på engelska)

Aruba:
https://www.overheid.aw/governance-administration/ministry-of-justice-security-and-integration_3989/letter/a/ (på engelska)

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Nederländerna har mycket biltrafik och trafikstockningar är vanliga, särskilt omkring stora städer. Spårnätet är omfattande och med tåg kommer man ofta snabbare och mer flexibelt från en plats till en annan. Städerna har ett omfattande lokaltrafiknät (spårvagnar och bussar).

Spårvagnar och cyklister har förkörsrätt. Var uppmärksam och beakta cyklisterna för att undvika olyckor. Cykelvägarna är oftast målade röda. Fotgängare ska se upp så att de inte går på cykelvägar i samband med trottoaren.

Böterna för förseelser i trafiken är Europas högsta. Man kan till exempel få höga böter för att tala i telefon utan hands-free medan man kör bil.

Naturförhållanden

I Nederländerna kan väderleksförhållandena förändras mycket snabbt, och särskilt hårda vindar, dimma och regn är vanliga. Väderleksförhållandena kan leda till förseningar och annulleringar inom tåg- och flygtrafiken.

På de karibiska öarna Aruba, Curaçao och Sint Maarten förekommer det cykloner i juni–november, men de flesta rör sig norr om huvudöarna (Aruba, Bonaire och Curaҫao). Öarna längre norrut och österut, Sint Maarten, Sint Eustatius och Saba har däremot drabbats av många cykloner under det senaste decenniet. Väderprognoser finns på det lokala meteorologiska institutets webbplats: http://www.meteo.cw/ (på engelska) eller Facebook: https://www.facebook.com/Meteorological.Department.Curacao (på engelska)

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatsen, vid gränsen och i samband med resor i allmänhet. Reservera mer tid än vanligt för alla resor.

Mer information https://finlandabroad.fi/web/nld/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/koronavirustilanne-alankomaissa/384951

https://um.fi/koronavirusuutiset/-/asset_publisher/GRSnUwaHDPv5/content/koronavirustilanne-karibian-alueella/384951

Information om hälsofrågor och epidemier finns på webbplatsen för nationella institutet för folkhälsa och miljö http://www.rivm.nl/en/ (på engleska) och webbplatsen för ministeriet för hälsa, välfärd och sport https://www.government.nl/ministries/ministry-of-health-welfare-and-sport (på engelska).

I plötsliga sjukdomsfall kan du kontakta en jourhavande läkare genom att ringa stadens ”husläkares” (”Huisartsen”) journummer: i Amsterdam: tfn +31 (0)88 00 30 600, i Haag Huisartsendienst SMASH, tfn +31 (0)70 346 96 69, i Rotterdam tfn +31 (0)10 206 0300 – journumret är olika i varje stad.

Husläkarnas webbplats:
https://www.zorgkaartnederland.nl/huisartsenpost (nederländska)

Den som behöver akut vård ska i princip först anmäla sig hos husläkarjouren för att få första hjälpen, men vid behov kan man också bara ta sig till närmaste sjukhus.

Teckna en heltäckande reseförsäkring och ta med dig ett europeiskt sjukvårdskort som beviljas av Folkpensionsanstalten. http://www.kela.fi/web/sv/europeiska-sjukvardskortet

Hälso- och sjukvårdstjänsterna på de nederländska karibiska öarna är av god kvalitet. Det är viktigt att ha en heltäckande reseförsäkring. Ta reda på det aktuella smittoläget och kontrollera vaccinationsrekommendationerna före du reser.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Varje person över 14 år måste kunna legitimera sig för polisen och andra myndigheter. Som legitimation för EU/EES-medborgare duger ett giltigt pass eller ett identitetskort som fungerar som resedokument. Tredjelandsmedborgare ska också ha ett giltigt visum eller uppehållstillstånd. Om din identitet inte kan styrkas för att du saknar handlingen eller giltighetstiden gått ut, kan du få böter.

Inresebestämmelser

På grund av coronaviruspandemin kan reserestriktioner och karantänsbestämmelser ändras plötsligt, så det är särskilt viktigt att följa det aktuella läget i de lokala myndigheternas information, på ambassadens webbplats och i sociala medier.

Läs de lokala myndigheternas information på följande webbplatser:
https://www.netherlandsandyou.nl/travel-and-residence/visas-for-the-netherlands/qas-travel-restrictions-for-the-netherlands (på engelska)
https://finlandabroad.fi/web/nld/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirustilanne-alankomaissa/384951

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Haag

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post [email protected].