EU laajentaa jälleen Venäjä-pakotteita ja puuttuu pakotteiden kiertoon

EU:n 14. pakotepaketilla otetaan käyttöön merkittäviä uusia toimia Venäjälle asetettujen pakotteiden kiertämisen estämiseksi muun muassa liikennesektorilla (lentotoiminta, ns. varjolaivasto). Pakotteilla laajennetaan vientikieltoja, asetetaan lisärajoituksia Venäjän nesteytetystä maakaasusta (LNG) saamille tuloille ja lisätään yrityksille velvoitteita puuttua pakotteiden kiertämiseen. Myös henkilöpakotelistauksia laajennetaan merkittävästi.

EU:n ulkoasiainneuvoston yhteydessä julkistetulla 14. pakotepaketilla EU lisää merkittävästi rajoittavia toimia Venäjän hyökkäyssodankäyntiin vaikuttamiseksi. EU lisää tuonti- ja vientikieltoja ja -rajoituksia muun muassa sensitiivisten teknologioiden ja hyökkäyssodankäyntiin tarvittavien tuotteiden osalta sekä rajoittaa Venäjän nesteytetystä maakaasusta saamia tuloja.

EU lisää henkilöpakotelistalle Venäjän asevoimien edustajia, poliittisia toimijoita, Venäjän yhteiskunnan informaatiovaikuttajia, mielipidevaikuttajia sekä Venäjän hallitusta tukevia tai siitä hyötyviä liike-elämän vaikuttajia. Lisäksi listalle lisätään Venäjän miehityshallinnon virkamiehiä sekä ukrainalaislasten pakkosiirtoihin osallistuneita henkilöitä Venäjällä ja Valko-Venäjällä.

EU puuttuu öljyn hintakattomekanismin kiertämiseen niin sanotulla varjolaivastolla asettamalla varjoaluksia uudelle listalle ja kieltämällä kyseisille aluksille tarjottavia palveluita EU:n alueella. EU rajoittaa venäläisten tahojen mahdollisuuksia operoida lento- ja maatieliikennettä EU:n alueella. Venäläisten tahojen ei ole enää mahdollista hakea immateriaalioikeuksien suojaa, kuten patentteja, EU:ssa.  

EU-yritysten vastuu pakotteiden kiertämisen estämisessä korostuu uudessa pakotepaketissa. EU-yritysten tulee varmistaa, ettei pakotteita kierretä niiden omistuksessa tai määräysvallassa olevien yritysten kautta kolmansissa maissa. Yritysten tulee ottaa toiminnassaan käyttöön riittävät asianomaisen huolellisuuden menettelyt (due diligence) ja asiakkaan tuntemisen menettelyt (KYC). Yritysten mahdollisuuksia hakea ja maksaa korvauksia Venäjään liittyvän liiketoiminnan lopettamiseksi lisätään.   

Länsimaat ja saman mieliset maat toimeenpanevat pakotteita yhtenäisesti. Pakotepaketin yhteydessä laajennetaan listaa EU:n vienti- ja tuontivalvontatoimien kaltaisia toimia toimeenpanevista maista. Yhtenäisiä toimia toimeenpanevat Yhdysvallat, Japani, Etelä-Korea, Australia, Kanada, Uusi-Seelanti, Norja, Sveitsi, Liechtenstein ja Islanti.

Henkilöpakotelistaa ja niin sanottua vientikieltolistaa laajennetaan merkittävästi.

Ulkoministeriö suosittaa yrityksille pakotteiden peruskurssia

Ulkoministeriö on laatinut viranomais- ja yritysyhteistyössä kattavan peruskoulutuksen pakotteista. Kurssilla on omat osiot yritysten pakoteosaamisen lisäämiseksi. Ulkoministeriö suosittaa peruskurssin suorittamista niin yritysten johdolle kuin koko henkilökunnalle.

Kaikille avoin ja ilmainen peruskurssi löytyy eOppivan virtuaalikoulutusten alustalta suomeksi(Linkki toiselle web-sivustolle.) ja englanniksi(Linkki toiselle web-sivustolle.).

Yritysten on hyvä tutustua myös ulkoministeriön julkaisemaan asiantuntijaohjeistukseen koskien pakotteiden kiertämisen tunnistamista ja ehkäisemistä(Linkki toiselle web-sivustolle.).

Ns. henkilö- ja yhteisöpakotejärjestelmä

Ns. sektoripakotejärjestelmä

Lisätietoja

  • Pia Sarivaara, tiiminvetäjä, pakotetiimi, kansainvälisen oikeuden yksikkö, puh. +358 295 350 660
  • Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected].