Utrikesminister Haavisto deltar i EU:s och Natos utrikesministermöten

Utrikesminister Pekka Haavisto deltar i EU:s råd för utrikes frågor i Bryssel måndagen den 22 mars. Mötets huvudtema är EU:s södra grannskap och Turkiet. Därtill för rådet en diskussion med FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Michelle Bachelet. Minister Haavisto ska också delta i Natos utrikesministermöte i Bryssel den 24 mars.

EU:s utrikesministrar för en diskussion om Turkiet inför Europeiska rådets möte den 25–26 mars. EU och Turkiet har många gemensamma intressen, och Turkiets läge i sydöstra Europa är strategiskt viktigt. EU hoppas att relationen ska vända till det bättre efter ett besvärligt år. Det förutsätter att Turkiet visar att landet är redo och villigt att ingå ett partnerskap. Finland anser att det är viktigt EU och Turkiet bygger en fungerande och öppen relation på lång sikt. 

I februari antog EU ett meddelande med en ny agenda för det södra grannskapet inklusive en ekonomisk investeringsplan.  Utrikesministrarna diskuterar EU:s nya strategi för att stärka samarbetet med länderna i regionen. För Finland är det viktigt att partnerländerna förbinder sig till gemensamma mål och till EU:s värderingar. Till dessa hör respekt för de mänskliga rättigheterna och jämställdheten samt iakttagande av god förvaltningssed och rättsstatens principer.

EU:s utrikesministrar håller också ett inofficiellt videomöte med FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Michelle Bachelet. EU är en central aktör i FN:s råd för mänskliga rättigheter. Finland har arbetat systematiskt i flera årtionden för de mänskliga rättigheterna och kandiderar för FN:s råd för mänskliga rättigheter för perioden 2022–2024.

Aktuella ämnen på utrikesrådets agenda för mars är Ryssland, Venezuela, västra Balkan, Georgien och Myanmar. Angående Myanmar är avsikten att på grund av militärstatskuppen godkänna nya sanktioner riktade mot personer. Därtill har ministrarna för avsikt att fatta beslut om införandet av nya sanktioner enligt EU:s globala system för människorättsliga sanktioner.

I samband med sitt besök i Bryssel deltar utrikesminister Haavisto också i Natos utrikesministermöte den 24 mars.
 
Mer information om utrikesrådets möte:
Turo Mattila, utrikesministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 350 613
Matti Nissinen, Europakorrespondent, tfn  +358 295 351 780

Mer information om Natos utrikesministermöte:
Mikko Kinnunen, avdelningschef, tfn +358 295 351 820
Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected]