Meksikon markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 2023

Meksiko on maailman 15. suurin talous ja korkeasti teollistunut maa. EU on Meksikon toiseksi suurin ja Meksiko EU:n toiseksi suurin kauppakumppani Latinalaisessa Amerikassa. Suomalaisyrityksillä olisi mahdollisuuksia tarjota kilpailukykyisiä ja parhaita käytäntöjä maan vihreässä elpymisessä, muun muassa energiatuotannossa sekä kaivos- ja metsäsektorilla. Potentiaalia on lisäksi palvelujen digitalisoimisessa, kyberturvallisuudessa ja kriittisessä infrastruktuurissa. Myös terveys- ja koulutussektorien uudistaminen tarjoavat Suomelle mahdollisuuksia.

Meksiko arvostaa Suomea hyvän hallinnon, vähäisen korruption, tasa-arvon, koulutuksen sekä teknologiaosaamisen, innovaatioiden ja ilmastoratkaisujen vuoksi. Positiivinen maakuva merkitsee myötätuulta suomalaisyrityksille.

Meksiko on teollisuuskeskus, joka on integroitunut vahvasti globaaleihin markkinoihin ja arvoketjuihin. Sillä on erittäin vahva side Yhdysvaltojen markkinoihin ja tuotantoketjuun, ja se on kasvava nearshoring-kohde. Pohjois-Amerikan uudistettu vapaakauppasopimus ja allekirjoitusta odottava EU–Meksiko-globaalisopimus luovat uusia mahdollisuuksia ja luottamusta. Meksiko on nostanut ilmastotavoitettaan ja hakee taas kestävämpiä ratkaisuja, mikä avaa mahdollisuuksia vihreälle osaamiselle. Meksiko on myös tiukentanut lainsäädäntöään muovin käytön suhteen, ja paperiteollisuuden tuotteet ovat yksi suurimmista tuontituotteista Suomesta.

Vihreä siirtyminen ja  kestävät ratkaisut

Avauksia on ollut eri toimialoilla kestävästä kaivos- ja metsätaloudesta älykkääseen tuotantoon ja energiaan. Energiatehokkuus on yksi Meksikoa kiinnostavista yhteistyöalueista, ja maassa on myös waste-to-energy-mahdollisuuksia. Kiinnostus kestäviä pakkausratkaisuja, biopohjaisia tuotteita ja maataloustekniikkaa kohtaan kasvaa. Pääkaupunki México ja useat muut osavaltiot ovat päättäneet vähentää kertakäyttömuovin käyttöä, ja monessa osavaltiossa on jo tehty muutoksia lainsäädäntöön.

Digitalisaatio, kyberturvallisuus ja kriittinen infrastruktuuri

Pandemia osoitti Meksikossa tarpeen nykyistä kattavampaan internetiin pääsyyn sekä yhteiskunnan palvelujen ja elinkeinoelämän digitalisointiin kilpailukyvyn varmistamiseksi. Meksiko on pitkälle teollistunut elektroniikan, lääkinnällisten laitteiden sekä autojen ja lentokoneiden valmistuskeskus. Kysyntää on suomalaisille ratkaisuille, kuten älykkäille sähköverkoille, teollisuusinfrastruktuurille ja kyberturvallisuudelle sekä tietoturvalliselle ja kriittiselle infrastruktuurille.

Puolustus ja turvallisuus

Heikentyvä turvallisuustilanne ja valmistautumattomuus kyberhyökkäyksille korostaa tarvetta puolustus- ja turvallisuusalan tuotteille ja palveluille.

Terveys

Pandemia on osoittanut Meksikon suuren tarpeen kehittää maanlaajuisia digitaalisia terveyspalveluja, ratkaisuja eri kroonisiin sairauksiin sekä vanhustenhoitoon. Lähes täysi riippuvuus ulkomaisesta tarjonnasta myös vähenisi, mikäli Meksiko käynnistää lääketeollisuus- ja terveysteknologiatuotantoa kansalliseen käyttöön, ei vain vientiin.

Koulutus

Opetuksessa on suuria tasoeroja koulujen ja alueiden välillä. Kysyntää digitaalisille palveluille on erityisesti yksityiskouluissa, joilla on resurssit ja tahtotila ottaa käyttöön uusia metodeja ja teknologioita.

Teksti: Päivi Pohjanheimo, suurlähettiläs, Meksiko