Meksikon kauppa- ja talouskatsaus 2/2020

Meksikon kauppa- ja talouskatsaus 2/2020

Koronaviruspandemialla on ollut tuhoisat vaikutukset maailmanlaajuisesti eikä Meksiko ole poikkeus. Vuoden 2020 ensimmäinen kolmannes näki Meksikon BKT:n supistuvan 1,2%, mutta Meksikon kes-kuspankki Banxico ennustaa talouden supistuvan vuoden aikana 8,8%, Maailmanpankki 10%.

Makrotalous

Meksikon luottoluokitukset suurimpien luokittajien mukaan ovat laskeneet: Fitch (BBB-), S&P (BBB) ja Moody’s (Baa1). Luottoluokittajat ovat laskeneet myös valtion öljy-yhtiö Pemexin roskaluokkaan. Pemexin mahdollinen luokituksen alentaminen vaikuttaa myös maan luokitukseen.

Kuluttajien luottamus talouteen oli lokakuussa OECD:n mukaan 101.6 ja Meksikon tilastokeskus INEGI:n mukaan maaliskuussa 42.6. Luvut ovat laskeneet vuoden 2019 ja 2020 aikana hieman, mutta lukujen mukaan luottamus talouteen on mittaushetkellä ollut silti edelleen korkealla.

Inflaatio oli huhtikuussa 2,15 prosenttia, joka on alle hallituksen 3 %:n tavoitteen. Inflaatio on laskenut tasaisesti. Meksikon keskuspankki alentanut viitekorkoaan joulukuisesta 7,25 prosenttista toukokuussa nyt jo 5,5 prosenttiin. Päätöstä perusteltiin inflaation ja talouden heikentymisellä, kun koronaviruspandemia ja sen leviämisen estämiseksi toteutetut toimenpiteet ovat vaikuttaneet huomattavasti taloudelliseen toimintaan. Keskuspankki odottaa vaikutusten laajuuden syvenevän toisella vuosineljänneksellä ja johtavan merkittäviin vähennyksiin työllisyydessä.

Peson arvo oli toukokuun lopussa 2020 1 USD: 22.18.

Ajankohtaista taloudesta ja politiikasta

Talousvuosi 2020 alkoi Meksikossa varovaisissa tunnelmissa: vuoden 2019 talouskasvun huomattavan hidastumisen (supistui 0,1%) jälkeen ajateltiin, että kasvu olisi 1-2 %:n luokkaa ja kääntyisi vähitellen nousuun. Minimipalkkoja nostettiin, inflaatio hidastuisi ja lisäisi kulutusta, ja alhaisempien korkojen myötä saataisiin hiljalleen myös sijoittajia houkuteltua takaisin.

Koronaviruspandemian iskettyä arviot ovat kuitenkin odotetusti synkentyneet: Maailmanpankki arvioi Meksikon talouden supistuvan peräti 10 %; Bank of America arvioi 8 % ja IMF 6,6 % supistumista. Meksikon keskuspankki Banxico ennustaa 8,8,% supistumista. Maan luottoluokitusta, Pemexin luottoluokitusta ja meksikolaisten pankkien luottoluokitusta on laskettu ja analyytikot (mm. Economist Intelligence Unit) ennustavat Meksikolle syvää taantumaa.

Hallitus esitti huhtikuun lopulla talouspakettinsa koronaviruspandemian torjumiseksi. Hallitus asettaa entistä tiukempia säästötoimenpiteitä ja leikkauksia, joilla se liikuttaa lisää tukea sosiaaliohjelmille. Hallituksen tavoitteena on ohjata sosiaaliohjelmilleen 622,6 miljardia pesoa (n. 24,7 miljardia euroa), myöntää kolme miljoonaa 25 000 peson (n. 1000 euroa) lainaa köyhille ja keskiluokalle, sekä luoda kaksi miljoonaa työpaikkaa vuoden 2020 aikana. Maan valtiovarainministeriö määräsi 22.5. kaikkia ministeriöitä vähentämään menojaan 75 prosentilla. Vain terveys-, puolustus- ja merivoimaministeriöt on vapautettu tästä määräyksestä. Leikkaus on noin 40 miljardia pesoa ja valtiovarainministeriön mukaan määräys on osa presidentin asetusta, jolla budjettia muutetaan vastaamaan paremmin Covid-19:n aiheuttamaan terveyskriisiin. Ei-välttämättömät menot vähennetään aivan minimiin, lukuun ottamatta presidentti López Obradorin (AMLO) lippulaivahankkeita kuten Dos Bocasin öljynjalostamo ja Tren Maya -junarata. Hallituksen suunnitelmat eivät sisällä minkäänlaisia vero- tai muita helpotuksia yrityksille.

Työttömyys on lisääntynyt vuoden 2020 aikana räjähdysmäisesti ja tilanteen uskotaan vain huonontuvan miljoonien menettäessä toimeentulonsa. Työttömyysprosentti oli vuoden 2020 maaliskuussa 2,9 prosenttia. Prosenttiluku ei kuitenkaan kerro koko totuutta, sillä epävirallisella sektorilla työskentelevien osuus on yli 50 prosenttia työvoimasta. Työttömyyden ennustetaan kasvavan 1,4 miljoonalla (Banxico) tai jopa kolmella miljoonalla (IMF). Koronatilanteen vuoksi suurin osa yrityksistä on joutunut sulkemaan ovensa ja hallitus on linjannut asetuksella ”välttämättömät” toimialat, jotka saavat jatkaa toimintaansa. Meksikon teollisuuskamarien liitto (Confederación de Cámaras Industriales, CONCAMIN) arvioi, että joka päivä 20 000 meksikolaista menettää työpaikkansa (virallinen sektori). IMF arvioi, että kolme miljoona virallisella sektorilla työskentelevää menettää työpaikkansa, BBVA arvioi että koronakriisi vaikuttaa suoraan 18 miljoonan ihmisen toimeentuloon kaupan, turismin, liikenteen ja ravintola-alan piirissä. Meksikon kansallinen sosiaalisen kehityksen arviointineuvosto (Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social, Coneval) arvioi, että miljoonat meksikolaiset putoavat köyhyyteen kriisin seurauksensa.

Rahoitus

Keskuspankki Banco de Mexico (Banxico) reagoi synkkään kehitykseen leikkaamalla korkoja ja ilmoittamalla suuresta rahamääräisestä 750 miljardin peson (n. 28 miljardin euron) varojen lisäämisestä rahoitusjärjestelmään. Kolmannes tästä kokonaismäärästä vapautetaan kehitys- ja liikepankeille luoton myöntämiseksi konkurssivaarassa oleville pienille ja keskisuurille yrityksille. IMF:n raportoinnin mukaan koko Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen maista Meksiko käyttää toiseksi vähiten BKT:staan kotitalouksien ja yrityssektorin tukemiseen (Bahaman saaret vähiten).

Kansallinen pankki- ja arvopaperikomitea (Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV) toteutti kolme toimenpidettä helpottaakseen pankkien paineita ja kasvattaakseen pankkien luottovirtoja: pankeille sallitaan pakollisen likviditeetin kattavuussuhteen noudattamatta jättäminen, pääomapuskurien käytön salliminen ja uusien säädösten toimeenpanon lykkääminen. Tarkoituksena on lisätä Meksikon pankkien joustavuutta ja helpottaa lainojen myöntämistä pk-yrityksille.

Hallitus on myöntänyt pienyrityksille mikrolainoja, joilla yritykset saavat maksimissaan 25 000 peson lainan (n. 1000 euroa) suotuisilla ehdoilla: takaisinmaksu kolmen vuoden aikana ja 6-10% korko. Mikroyritykset työllistävät kaksi viidesosaa Meksikon työvoimasta ja muodostavat siten erittäin tärkeän osan Meksikon työvoimasta. Mikrolainoja on kuitenkin kritisoitu niiden pienestä summasta ja myöhäisestä myöntämisajankohdasta.

Kauppapolitiikka

Meksiko on riippuvainen Yhdysvalloista, turismista ja öljystä, jotka kaikki kärsivät suuresti koronaviruspandemiasta. Yhdysvaltain vastainen raja on suljettu yleiseltä henkilöliikenteeltä, mutta tavara liikkuu rajan yli. Kansainvälinen lentoliikenne on hiljentynyt, mutta Meksiko ei ole asettanut varsinaisia rajoituksia lentoliikenteelle. Toimitusketjujen häiriöt kansainvälisessä kaupassa vaikuttavat suuresti myös Meksikoon; Meksikon ja USA:n tuotanto- ja arvoketjut ovat toisiinsa kietoutuneet ja sen vuoksi on ollut painetta käynnistää autoteollisuus samanaikaisesti rajojen molemmin puolin. CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) arvioi, että Meksikon vienti tulee laskemaan vuoden 2020 aikana 11,6 %. Kontti- ja tienvarsivarkaudet ovat lisääntyneet huomattavasti, samoin kuin kuljetusten ryöstöt merellä.

Autoteollisuus on ollut erityisessä valokeilassa: se on katsottu Yhdysvaltainpuolella rajaa ”välttämättömäksi” teollisuudeksi, kun taas Meksikossa ei, ja ristiriita on aiheuttanut menetyksiä niin Meksikolle kuin myös Yhdysvaltain autoteollisuudelle, sillä tärkeä osa Yhdysvaltain tuotannosta on Meksikossa. Sittemmin Meksiko määritteli autoteollisuuden välttämättömäksi teollisuuden alaksi ja autoteollisuuden avaamista koordinoitu ja osin jo avattukin, mutta osavaltiotasolla on ollut erimielisyyttä liittovaltiotason avaamisohjeiden kanssa.

Turismin osuus Meksikon BKT:stä on 8,5 % ja on selvää, että Meksikon turismiteollisuus kärsii koronaviruspandemian vaikutuksista pahasti. Hotellit ovat tyhjinä ja lennot ovat pysähtyneet. Cancúnin hotellien varausprosentti on pudonnut ennätykselliseen 2,8 prosenttiin. Turismin parissa on noin neljä miljoonaa työntekijää ja 93 % alan yrityksistä on alle kymmenen työntekijää. Sektorin arvioidaan toipuvan vasta vuonna 2023.

Öljyn maailmanmarkkinahintojen romahtaminen lisää riskiä myös Meksikon valtion öljy-yhtiölle Pemexille, sekä myötävaikuttaa maan taloudellisiin ongelmiin; Meksikon öljyn hinta on tippunut historiallisen alhaiselle tasolle. Pemexillä on yli 100 miljardia US dollaria velkaa, ja se on joutunut sulkemaan juuri auki poraamiaan öljylähteitä. Pemexin iso velkataakka hankaloittanee sen nousua ylös roskaluokituksesta.

Energiasektorilla on kuohuttanut Meksikon energiaministeriön tukema sähköjärjestelmän operaattori CENACE:n päätös keskeyttää kaupallisessa toiminnassa olleiden tuuli- ja aurinkopuistojen operatiiviset esikäyttötestit ja muut toimenpiteet verkon luotettavuuden varmistamiseksi, sekä evätä uusien hankkeiden käynnistäminen vedoten huoleen koronatartuntojen leviämisestä. Käytännössä kyse on uusiutuvien energialähteiden sivuuttamisesta vedoten fossiilisiin nojautuvien valtionyhtiöiden toimintaluotettavuuteen. Päätös hermostutti sijoittajat ja alan yritysomistajat ja useat kymmenet yritykset ovat hakeneet oikeudelta väliaikaisen päätöksen CENACE:n toimia vastaan. CENACE:n päätöksen mukaan valtion sähköjärjestelmän operaattori CFE on vapautettu päätöksestä, ja saisi siten huomattavasti suuremman osuuden sähköntuotantomarkkinoista. Seuraavia askelia seurataan tarkoin.

Meksikon talouspolitiikan tavoitteena on monipuolistaa vientimarkkinoita, jottei Meksiko olisi niin riippuvainen Yhdysvaltain markkinoista, jonne suuntautuu yli 80 prosenttia viennistä. Yhdysvaltojen, Meksikon ja Kanadan NAFTA-sopimuksen päivityksen USMCA:n (United States-Mexico-Canada Agreement on Trade, Meksikossa “T-MEC”, Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá) on määrä astua viimein voimaan 1.7. 2020. Meksikossa sopimuksen voimaantulo nähdään erittäin merkittävänä, erityisesti nyt koronapandemian seurausten myötä, ja sopimuksen voimaantuloa varten valmistaudutaan niin liittovaltio- kuin osavaltiotasolla. Erityisesti toimitusketjujen sujuvuuden varmistaminen on sopimuksen hyötyjen maksimoimiselle tärkeää.

Myös neuvottelut EU-Meksiko -globaalisopimuksen uudistamisesta on saatu loppuun ja sopimuksen allekirjoituksen arvioidaan tapahtuvan 2021 alkupuoliskolla. Uuden sopimuksen myötä muun muassa tullimaksut poistuvat unionin ja Meksikon välisessä kaupassa ja tullimenettelyt helpottuvat huomattavasti kasvattaen vientiä, ja osapuolten välinen sijoitussuoja tehostuu. Globaalisopimus kattaa kauppasopimuksen lisäksi muun muassa kestävää kehitystä, ihmisoikeuksia ja poliittista yhteistyötä koskevan yhteistyön. Sopimus on ensimmäinen EU-kauppasopimus, joka sisältää säännökset korruptiota vastaan taistelemisesta. Meksiko on EU:n isoin kauppakumppani Latinalaisessa Amerikassa. Sopimus on teknisessä viimeistelyssä ja se arvioidaan allekirjoitettavan ensi vuoden alkupuoliskolla, voimaantulo vienee enemmän aikaa.