Apulaisosastopäälliköt konsulipalveluihin ja protokollapalveluihin sekä sivuakkreditointeja

Valtioneuvosto määräsi istunnossaan 31. elokuuta apulaisosastopäälliköt konsulipalveluihin ja protokollapalveluihin. Tasavallan presidentti määräsi esittelyssään 1. syyskuuta sivuakkreditoinnit Moldovaan ja Nicaraguaan.

Apulaisosastopäällikkö, konsulipalvelut

Valtioneuvosto määräsi ulkoasiainneuvos Lauri Aaltosen ulkoministeriön konsulipalveluiden apulaisosastopäällikön tehtävään määräajaksi 1.9.2023–31.8.2027. Aaltonen siirtyy konsulipalveluihin ulkoasiainhallinnon kehityshankkeita koordinoivan suurlähettilään tehtävästä, jossa hän on toiminut vuodesta 2016.

Tätä ennen hän on toiminut ulkoministeriössä kansalaispalvelupäällikkönä vuosina 2008–2015 ja hallinnollisen osaston apulaisosastopäällikkönä vuosina 2007–2008.

Edustustokokemusta hänellä on Lissabonista, Méxicosta ja Marseillesta. Ulkoministeriön palvelukseen Aaltonen on tullut vuonna 1984. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden maisteri ja oikeustieteen kandidaatti.

Lauri Aaltonen

Apulaisosastopäällikkö, protokollapalvelut

Valtioneuvosto nimitti lähetystöneuvos Christian Lindholmin ulkoasiainneuvoksen virkaan 18.9.2023 lukien ja määräsi hänet protokollapalvelujen apulaisosastopäällikön tehtävään määräajaksi 18.9.2023–31.8.2027. Lindholm siirtyy protokollapalveluihin ulkoministeriön henkilöstön kehittämis- ja työhyvinvointiyksikön päällikön tehtävästä, jossa hän on toiminut vuodesta 2019.

Tätä ennen hän on toiminut edustuston päällikön sijaisena Suomen Madridin-suurlähetystössä vuosina 2015–2019 ja ulkoministeriössä Aasian kehityspankin vastuuvirkamiehenä vuosina 2010–2015.

Ulkoministeriön palvelukseen Lindholm on tullut vuonna 1995. Koulutukseltaan hän on ekonomi.

Christian Lindholm

Sivuakkreditoinnit Moldovaan ja Nicaraguaan

Tasavallan presidentti sivuakkreditoi Suomen Bukarestin-edustuston päälliköksi 1.9.2023 lukien määrätyn suurlähettiläs Leena Liukkosen Moldovaan ja Méxicon-edustuston päälliköksi 1.9.2023 lukien määrätyn suurlähettiläs Ari Mäen Nicaraguaan.

Lisätietoja

  • Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja, ulkoministeriö, puh. 029 535 0038
  • Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected].