Suurlähetystön tehtävät

Suomen suurlähetystö Riiassa on osa Suomen ulkoasiainhallintoa, jonka toiminta-ajatuksena on Suomen kansallisten etujen edistäminen ulkomailla ja Suomen kansalaisten etujen ja oikeuksien valvominen. Suurlähetystö Riiassa työskentelee Suomen ja Latvian välisten suhteiden kehittämiseksi ja monipuolistamiseksi.

Suurlähetystö toimii virallisena kanavana Suomen ja Latvian hallitusten välillä ja laajemmin koko Suomen valtionhallinnon edustajana Latviassa. Suurlähetystö mm. valmistelee ja hoitaa Suomen ja Latvian poliittisen ja viranomaistason yhteydenpitoa sekä edistää yhteiskuntien keskinäistä vuorovaikutusta ja verkostoitumista eri elämänaloilla. Suurlähetystö seuraa ja raportoi Helsinkiin mm. Latvian ulko-, turvallisuus-, kauppa- ja sisäpolitiikasta sekä yleisemmin kehityksestä Latviassa.

Suurlähetystö edistää Suomen kaupallisia etuja Latviassa ja avustaa tarvittaessa suomalaisyrityksiä näiden yhteyksissä latvialaisviranomaisiin.

Suurlähetystö toteuttaa Suomen tavoitteiden suuntaista kehitystä Latviassa tukemalla Latvian EU-jäsenyyttä, Latvian sopeutumista EU-integraatioon, sosiaalista integraatiota ja kehitystä, oikeusvaltioperiaatteen lujittamista, pohjoismaiden ja Baltian maiden NB8 -yhteyksien tiivistämistä, Itämeren alueen yhteistoimintaa sekä demokratian, ihmisoikeuksien ja hyvän hallinnon kehitystä.

Suurlähetystö edistää suomalaisen kulttuurin tuntemusta Latviassa ja tukee eri tavoin kulttuurivaihtoa, tiedotusta sekä kansalaisyhteiskuntayhteyksiä Suomen ja Latvian välillä. Suurlähetystö pitää yhteyttä suomalaistahoihin Latviassa ja edistää yhdessä aktiivisten suomalaistahojen kanssa Suomen tuntemusta Latviassa.

Suurlähetystö avustaa konsulipalveluillaan Suomen kansalaisia Latviassa esim. rahojen tai passin katoamistapauksissa. Lisäksi avustetaan yleisesti Suomen viranomaispalveluiden osalta passi-, notariaatti- ym. asioissa.

Suomen suurlähetystössä Riiassa työskentelee vakituisesti kolme Suomesta lähetettyä ja seitsemän paikalta palkattua henkilöä.

 

 

​​​​​​​