Markkinamahdollisuudet Latviassa   

Latvia investoi runsaasti EU-rahoitteisiin elpymishankkeisiin, joista yli puolet suunnataan ilmastotoimiin ja digitalisaatioon; mm. kestäviin ratkaisuihin, julkisen liikenteen kehittämiseen, jätehuoltoon ja kiertotalouden kehittämiseen. Lisäksi modernit ICT-ratkaisut sekä suomalaisen puolustusteollisuuden osaaminen kiinnostavat Latviassa. Suomalaisilla yrityksillä on tarjottavaa lisäksi mm. terveydenhuoltosektorin kehittämiseen ja maassa käynnistettyyn Rail Baltica -rautatiehankkeen rakentamiseen.

Latvia saa tulevina vuosina yhteensä lähes 2 mrd. € EU:n maakohtaisen elpymissuunnitelman mukaista rahoitusta. Latvia on jo vastaanottanut osan rahoituksesta. Tämä avaa monia mahdollisuuksia yrityksille osallistua tuleviin hankkeisiin Latvian markkinoilla. Riian-suurlähetystö tarjoaa hankkeisiin liittyvää tietoa ja tukea suomalaisyrityksille.   

EU-rahoituksen kohteita ovat mm. Riian julkisen liikenteen kehittäminen, rakennusten energiatehokkuus sekä tuulienergiapuistot ja -verkot. Loppuvuonna 2022 Latvia sai EU-rahaa yli 200 milj. €, ja maan tavoitteena on saada toinen yli 500 milj. € rahoituserä vuonna 2023. Investointeja on näin ollen tiedossa runsaasti. Myös jätehuollon ja kiertotalouden kehittäminen ovat investointilistalla. Digitalisaatioon sijoitetaan elpymisrahoista yli 360 miljoonaa euroa. Tästä suurin osa käytetään julkishallinnon yhteisten digitaalisten palveluiden kehittämiseen, kansalaisten digitaalisiin taitoihin sekä 5G-infraan.  

Muita elpymissuunnitelman prioriteetteja ovat

  • eriarvoisuuden vähentäminen (370 milj. €) mm. maakuntien tieverkostoa parantamalla;
  • terveyssektori (n. 180 milj. €) palveluiden  saavutettavuutta ja laatua kehittämällä;
  • talouspohjan uudistaminen (n. 200 milj. €)  
  • panostuksilla TKI-toimintaan, ja oikeusvaltion kehittäminen (n. 40 milj. €).  

Latvian tavoitteena on saada aikaan älykkäitä teollisia ratkaisuja ja se pyrkii panostamaan  osaamisintensiivisiin talouden aloihin, mm. biotalouteen ja teknologiayritysten houkutteluun. Lisäksi huomionarvoista on, että Latvia saa EU:n rahoituskaudella vuosina 2021-2027 yhteensä n. 10 miljardia euroa, josta elpymisrahoituksen lisäksi suuri osa esim. infrastruktuuriin sijoitettavaa EU:n koheesiorahaa.  Käytännön esimerkkinä mainittakoon EU-rahoitteisen Rail Baltican rakentamisen eteneminen Latviassa; tähän liittyvät hankkeet ovat jatkuvasti julkisissa kilpailutuksissa, kuten muutkin EU-hankkeet.  

Myös Latvian uuden hallituksen ajamat uudistukset tuovat markkinamahdollisuuksia; erityisesti terveydenhuoltouudistus jatkuu vauhdikkaana. Käynnissä on useita sairaaloiden uudistamisprojekteja, ja niihin liittyviä tarjouskilpailuja. Tarjouskilpailuihin osallistuvista yrityksistä on ollut paikoin jopa pulaa.     

Kansallista puolustustaan vahvasti mm. asevelvollisuuden palauttamisella kehittävä Latvia investoi runsaasti puolustusvälineisiin ja puolustussektorin osaamiseen. Moni puolustusalan suomalaisyritys onkin jo läsnä Latvian markkinoilla, mutta kysyntää on vielä uusillekin ratkaisuille.