Vēstniecíbas uzdevumi

Somijas vēstniecība Rīgā ir Somijas ārlietu pārvaldes daļa, un tās darbības ideja ir Somijas nacionālo interešu īstenošanas veicināšana ārvalstīs un Somijas pilsoņu interešu un tiesību sargāšana. Vēstniecība Rīgā darbojas ar mērķi attīstīt un padarīt daudzpusīgākas Somijas un Latvijas starptautiskās attiecības.

Vēstniecība darbojas kā oficiālais kanāls starp Somijas un Latvijas valdībām un plašākā nozīmē vēstniecība ir Somijas valsts pārvaldes pārstāve Latvijā. Vēstniecība cita starpā sagatavo un uztur Somijas un Latvijas politisko un starpinstitūciju līmeņu sakarus, kā arī veicina valstu sabiedrību savstarpēju mijiedarbību un daudzpusīgu sadarbību dažādās nozarēs. Vēstniecība seko situācijai un informē Helsinkus, piemēram, par Latvijas ārlietu, drošības, tirdzniecības un iekšējo politiku, kā arī par Latvijas vispārējo attīstību.

Vēstniecība Latvijā veicina Somijas ekonomisko interešu īstenošanu Latvijā un nepieciešamības gadījumā sniedz palīdzību Somijas uzņēmumiem to kontaktos ar Latvijas institūcijām.

Vēstniecība īsteno Somijas mērķu virzienā vērstu attīstību Latvijā, atbalstot Latvijas dalību ES, Latvijas pielāgošanos integrācijai ES, sociālo integrāciju un attīstību, tiesiskas valsts principu nostiprināšanu, Ziemeļvalstu un Baltijas valstu NB8 kontaktu stiprināšanu, Baltijas jūras reģiona sadarbību, kā arī demokrātijas, cilvēktiesību un labas pārvaldes attīstību.

Vēstniecība veicina somu kultūras pazīšanu Latvijā un dažādā veidā atbalsta kultūras apmaiņu, sakarus, kā arī pilsoniskās sabiedrības kontaktus starp Somiju un Latviju. Vēstniecība uztur sakarus ar somu aprindām Latvija un kopīgi ar tām veicina Somijas pazīšanu Latvijā.

Vēstniecība ar saviem konsulāta pakalpojumiem palīdz Somijas pilsoņiem Latvijā, piemēram, naudas vai pases pazaudēšanas gadījumos. Palīdzību bieži vien sniedz arī attiecībā uz Somijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem lietās, kas saistītas ar pasēm, obligāto militāro dienestu, mantojumu un notariātiem (saite: konsulāta pakalpojumi ceļotājam).

Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem iebraukšanai Somijā vīzas nav vajadzīgas.

Somijas vēstniecībā Rīgā pastāvīgi strādā četras no Somijas nosūtītas un septiņas uz vietas algotas personas.