Ambassadens uppgifter

 Till ambassadens uppgifter i Litauen hör:

  • Att informera Finlands politiska och ekonomiska beslutsfattare om Litauen

  • Främja finländska företags handel och internationalisering

  • främja kännedomen om finländsk kultur i Litauen

  • Bistå finska medborgare

  • Att sprida information om Finland till myndigheter i Litauen och litauiska medborgare

Finlands representationskontor i Minsk, Vitryssland, är underställd ambassaden i Vilnius

I ambassaden verkar även polisens specialist med verksamhetsområdet Litauen, Ukraina och Vitryssland .

 

​​​​​​​