Prislista

Du kan betala kontant på plats eller genom girering på förhand till ambassadens bankkonto. Visa upp kvitton på ambassaden.

Bankförbindelse

Embassy of Finland, Kalinausko g. 24, 03107 Vilnius
IBAN: LT752140030000023614    
SWIFT: NDEALT2X    

Pass och identitetskort

Pass

140

Snabbpass

160

Identitetskort

90

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58

Inresetillstånd

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

470

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

420

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

600

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

400

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

550

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

350

Uppehållstillstånd för studier

360

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

300

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

250

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

220

Medborgarskap

Medborgarskapsanmälan

200

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80

Befrielsenansökan

480

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

50

Notarietjänster och annat

Intyg av notarius publicus

30

Offentligt köpvittne

160

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40