Prislista

Du kan betala kontant på plats eller genom girering på förhand till ambassadens bankkonto. Visa upp kvitton på ambassaden.

Bankförbindelse

Embassy of Finland, Kalinausko g. 24, 03107 Vilnius
IBAN: LT752140030000023614    
SWIFT: NDEALT2X    

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€)

Pass

175

Snabbpass

195

Laissez Passer resedokument

175

Emergency Travel Document ETD

195

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

175

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

175

Identitetskort

96

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

64

Begäran om upplåsning av identitetskort

30