Beredskapsplan, Litauen, Finlands ambassad, Vilnius

Förbered dig i förväg

Förbered dig i förväg för eventuella krissituationer. Det är viktigt att ha ett förråd av dricksvatten och mat, mediciner och första hjälpen-utrustning inför krissituationer där distributionssystemen inte fungerar som de ska. Se också till att du har tillgång till följande saker:

 • identitetshandlingar och pass
 • kontanta pengar
 • ett litet förråd av mat och dryck
 • mediciner och recept för eget bruk, första hjälpen-utrustning (inkl. första hjälpen-väska i bilen)
 • stearinljus, tändstickor, ficklampa
 • registerbevis för fordon
 • bränsle för fordon
 • kartor och reservdäck i fordon
 • en batteridriven reseradio med kortvågsmottagare
 • mobiltelefon och laddare
 • kontaktuppgifterna till ambassaden

Kontrollera också säkerheten i din bostad (lås, belysning, bevakning, brandsläckning) och den tryggaste rutten mellan din bostad, din arbetsplats och en samlingsplats.

Beredskapsnivåer

Beredskapsnivåerna i evakueringsplanen är riktgivande och kan i praktiken överlappa varandra. Anvisningarna i samband med beredskapsnivåerna är allmänna rekommendationer som ska anpassas till de lokala myndigheternas anvisningar och till det rådande läget.

Förhöjd beredskap I “stanna hemma”

Undvik att röra dig utanför hemmet/arbetsplatsen/skolan osv. i onödan.

Förhöjd beredskap II “förflytta dig till en samlingsplats”

För att undvika överlappande verksamhet och trygga nödvändig samordning bör man avtala om samlingsplatserna med övriga EU-länder och nordiska länder. Utrikesministeriet kan efter framställan från representationen eller efter att annars ha konsulterat representationen rekommendera att man lämnar krisområdet och/eller att man ska undvika att resa till området (resemeddelande). Även i dessa fall fattar var och en själv beslut om detta och ansvarar för följderna av sitt beslut.

Transport till hemlandet och/eller evakuering

En evakuering ska genomföras endast om det är tekniskt möjligt och den inte väsentligt ökar riskerna jämfört med att stanna. Vid planeringen av beredskapen bör man på förhand skissera upp alternativa åtgärdsmodeller, samla kontaktuppgifter, planera arbetsfördelningen osv. En person kan evakueras eller transporteras till hemlandet endast med sitt eget samtycke. De nordiska länderna och EU-länderna förhandlar i regel både på lokal nivå och på ministerienivå innan ett beslut om evakuering fattas. Samarbetsmöjligheterna bör utredas med dessa representationer i varje enskilt fall. Utrikesministeriet beslutar om evakuering utifrån förhandlingar mellan ministeriet och representationen och utifrån bedömningar av läget. Om situationen så kräver (t.ex. om säkerhetsläget snabbt och kraftigt försämras eller kommunikationerna bryts) kan representationschefen eller dennes ställföreträdare bli tvungen att på egen hand fatta beslut om evakuering. Representationens assistansskyldighet begränsas till dess faktiska möjligheter att vidta åtgärder. Även i krissituationer agerar man i allmänhet på en annan stats suveräna territorium. Personer som uppehåller sig på en annan stats territorium är underordnade den statens rättsliga och verkställande makt. Således är var och en skyldig att följa lokala lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter. I samband med en evakuering kan beskickningen anordna transporter eller ett utrymme inför evakuering eller bistå på annat sätt.

Förflyttning till ett säkrare område inom landet eller till ett grannland

Om krisområdet omfattar endast en del av landet och/eller om krisen uppskattas bli relativt kortvarig är evakuering till ett säkert område inom landet ett alternativ. Ibland kan förflyttning till ett säkert område inom landet vara farlig. I så fall, eller när krisområdet omfattar hela landet, kan en evakuering till ett säkert grannland komma i fråga.

Egendom

Den främsta avsikten med ambassadens assistans är att trygga den personliga säkerheten. I allmänhet får man endast ta med sig en begränsad mängd bagage och i regel är det inte möjligt att ta med sig husdjur. Var och en ansvarar själv för sin egendom i stationeringslandet. Med tanke på eventuella ersättningsfrågor lönar det sig att göra upp en detaljerad och noggrann lista över den egendom som blir kvar i landet och dess värde vid tidpunkten för evakueringen.

Kontakt information

Allmänt nödnummer

112

Räddningsmyndigheter

Fire and rescue dept. under the Ministry of Interior
Telefon
Emergency Situation Centre of the Ministry of Health
Adress
 • Didzioji 7, Vilna
National public health centre
E-post Telefon Adress
 • Kalvariju str. 153, Vilna
Radiation Protection Centre
E-post Telefon Adress
 • Kalvariju str. 153, Vilna

Sjukhus

Northway Medical Centre
Telefon
Adress
 • Zukausko str.19, Vilnius
Baltic American Clinic
Telefon Adress
 • Nemencines pl. 54 a, Vilna
Vilnius University Antakalnis Hospital
Telefon
Adress
 • Antakalnio 57, Vilna
Amicus Dentis
Telefon
Adress
 • M.K. Ciurlionio 19, Vilna
Mackeviciu klinika
Telefon Adress
 • Stuokos-Guceviciaus 9-9, Vilna
Kaunas clinics
Telefon
Adress
 • Eiveniu ´g. 2, Kaunas
Klaipeda Seamen's Hospital
Telefon
Adress
 • Liepojas g. 45, Klaipeda
Siauliai Hospital
Telefon
Adress
 • V. Kudirikos g. 99, Siauliai
Panevezys Hospital
Telefon
Adress
 • Smelynes g. 25, Panevezys

Media

Information and Public Relations Dept. of Ministry of Foreign Affairs
Information for Journalists of Ministry of Foreign Affairs

Ambassader och konsulat

Embassy of Finland in Riga
Telefon
Embassy of Finland in Tallinn
Telefon

Övrigt

Consular inf. and assistance of Ministry of Foreign Affairs
Urgent consular assistance of Ministry of Foreign Affairs
Border crossing Medininkai-Kamennyj Log
Border crossing Kamennyj Log-Medininkai Belarus
Lithuanian Airports Info
Telefon
Ministry of Interior, Interpol
Adress
 • Saltoniskiu str. 19, Vilna
Security Police "Vytis"