Finland och Litauen

14.12.2018

Finland erkände Litauen de facto 14.11.1919 / de jure 14.10.1921. Litauen införlivades med Sovjetunionen 1940. Diplomatiska förbindelser återupprättades igen den 29.8.1991.