Ambasados funkcijos

Suomijos ambasada Lietuvoje vykdo šias užduotis:

  • Atstovauja Suomijai ir užtikrina jos politinius, ekonominius ir kultūrinius interesus Lietuvoje.

  • Informuoja Suomijos vyriausybę ir užsienio reikalų ministeriją apie, vertinant iš Suomijos požiūrio taško, reikšmingus politinius, visuomeninius ir ekonominės plėtros įvykius, ES ir užsienio reikalų politiką.

  • Skatina Suomijos žinomumą bei Suomijos ir atitinkamos užsienio šalies pramoninius-prekybinius, politinius ir kultūrinius ryšius.

  • Teikia įstatymo numatytas paslaugas savo šalies piliečiams.

  • Vykdo kitas užsienio reikalų ministerijos atstovybėms deleguotas funkcijas.

Baltarusijoje, Minske veikiantis biuras yra pavaldus Suomijos ambasadai Vilniuje.

Suomijos ambasadoje Vilniuje taip pat dirba policijos ryšio pareigūnas, kuris kuruoja Lietuvą, Ukrainą ir Baltarusiją.