Markkinamahdollisuudet Etelä-Koreassa  

Suomi on luotettava kauppakumppani eteläkorealaisille  

Etelä-Korea on Suomen kolmanneksi tärkein kauppakumppani Aasiassa ja maanosansa neljänneksi suurin talous. EU–Etelä-Korea-vapaakauppasopimus on auttanut merkittävästi EU-alueen yritysten markkinoillepääsyä ja kilpailukykyä maassa. Suomen maakuva Etelä-Koreassa on erinomainen ja Suomi nähdään luotettavana kauppakumppanina. Etelä-Koreassa on hyviä markkinamahdollisuuksia erityisesti digiteknologian ja vihreän siirtymän aloilla.  

 

Edustuston raportit (Country Outlook)