Suurlähetystön tehtävät

Suurlähetystön tehtävänä on edistää Suomen suhteita Kenian tasavaltaan sekä sivuakkreditointimaihin Ugandaan, Seychelleille, Eritreaan ja Somaliaan

Toiminta painottuu Kenian kehityksen tukemiseen ja alueen rauhan ja demokratian vakiinnuttamiseen. Kenia on yksi Suomen kahdenvälisen kehitysyhteistyön päävastaanottajamaista ja edustuston toimialue on myös suurelta osin Suomenkin antaman humanitaarisen avun kohdealuetta.

Suurlähetystö tarjoaa myös palveluita alueella oleskeleville suomalaisille, valvoo Suomen kansalaisten etuja ja oikeuksia Keniassa ja muissa toimialueensa maissa sekä auttaa hädänalaiseen asemaan joutuneita.

Lisäksi suurlähetystö edistää kaupallisia suhteita tiiviissä yhteistyössä Finpron kanssa erityisesti Keniassa ja Ugandassa sekä edistää Kenian ja Suomen kansalaisten, elinkeinoelämän ja instituutioiden välistä verkottumista.

Suurlähetystö vastaa lisäksi pysyvänä edustustona Nairobissa Suomen suhteista YK:n ympäristöohjelmaan (UN Environment) ja YK:n asuinyhdyskuntaohjelmaan (UN-Habitat) ja valvoo Suomen etuja näissä järjestöissä.