Hädässä matkalla: Mitä ovat edustustojen konsulipalvelut

Edustustojen velvollisuutena on neuvoa, ohjata ja auttaa konsulipalvelun saajaa edistämään omatoimisesti asiaansa. Edustustot palvelevat myös hädänalaiseen asemaan ulkomailla joutuneita suomalaisia ja Suomessa asuvia ulkomaalaisia. Jos kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, apua voi saada muiden Pohjoismaiden edustustoilta ja Euroopan unionin ulkopuolella myös muiden EU-jäsenmaiden edustustoilta.

Mitä konsulipalveluihin kuuluu?

Edustustot voivat

 • avustaa sairastunutta tai onnettomuuden taikka rikoksen kohteeksi joutunutta sairaanhoidon ja tilanteen vaatiman muun välittömän avun saamiseksi.
 • avustaa hätä- ja kriisitilanteisiin joutuneita ja vapautensa menettäneitä yhteyden saamiseksi lähiomaiseen.
 • myöntää passin kotimatkaa varten kadonneen, varastetun, tuhoutuneen tai vanhentuneen passin tilalle (huom. kunniakonsulaatit eivät voi myöntää passia).
 • neuvoa, miten pankin tai muun rahanvälitysyrityksen kautta voi saada rahaa.
 • välittää varoja hädänalaiseen tilaan joutuneen avustamiseksi.
 • olla yhteydessä vakuutusyhtiöön sairaus- ja kuolemantapauksissa.

Edustustot eivät voi

 • toimia vastoin asemamaan lainsäädäntöä.
 • hoitaa muille viranomaisille kuuluvia tehtäviä.
 • maksaa hotelli-, sairaala- tai muita laskuja, sakkoja tai takuita.
 • maksaa asianajajan tai tulkin palkkaamisesta ja käyttämisestä aiheutuneita kuluja.
 • antaa takauksia tai tehdä maksusitoumuksia.
 • toimia asianajajana tai oikeudellisena neuvonantajana.
 • puuttua oikeuskäsittelyyn tai vaatia tietyn sisältöistä tuomioistuimen päätöstä.
 • eivät voi vapauttaa pidätettyä tai vangittua.

Kunniakonsulaatit (kunniakonsulit)

 • Kunniakonsulaatit voivat ohjata ja avustaa yhteydenpidossa paikallisiin viranomaisiin tai lähimpään Suomen suurlähetystöön tai konsulaattiin
 • Kunniakonsulaattien avustusmahdollisuudet ovat rajoitetut, eivätkä kunniakonsulaatit voi esimerkiksi myöntää passia.

Apua Pohjoismaiden ja muiden EU-maiden edustustoilta

Jos kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, apua voi saada muiden Pohjoismaiden edustustoilta ja Euroopan unionin ulkopuolella myös muiden EU-jäsenmaiden edustustoilta(Linkki toiselle web-sivustolle.).