Team Finland i Ungern och Slovenien

Team Finland är ett nätverk av offentliga aktörer som erbjuder internationaliseringstjänster till företag. Dess syfte är att främja Finlands angelägenhet runtom i världen: internationalisering av finländska företag,  utländska investeringar i Finland och bilden av Finland.

Kärnan i Team Finland-nätverket består av statsfinansierade organisationer såsom ministerier, beskickningsnät, Business Finland (tidigare Finpro och Tekes), Finlands kultur- och vetenskapliga institut, Finnvera, Finnfund och internationaliseringstjänster som baseras på regionala NTM (ELY)- centralerna.

Team Finland-nätverket hjälper finländska företag att internationalisera, växa och ha framgång runtom i världen. För mer information om Team Finland och dess tjänster för de internationellt orienterade företagen, besök Team Finlands webbplats(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Finlands ambassad i Budapest kommer att vägleda Team Finland Ungern och Slovenien tillsammans med Business Finland Warsawa-kontoret(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster), Finlandsinstitutet FinnAgora i Budapest(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster), samt med honorärkonsulerna och den ungersk-finska handelskammaren(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). Ambassadör fungerar som ordförande för Team Finland- nätverket och vice ambassadör som koordinator för Team Finlands arbete.

Målet för Team Finlands arbete i Ungern och Slovenien:

  • Hjälpa företag att utveckla förbindelser med ungerska eller slovenska partner
  • Öppna dörrar för företag för att komma i kontakt med de lokala myndigheterna
  • Ge information om ekonomisk utveckling och marknadsmöjligheter
  • Vid behov bidra företag i deras problem.

Team Finlands aktörer kan hjälpa företag att arrangera evenemang och få synlighet. Förstärkning av kännedom om Finland och Finlands varumärke i mållandet genom kommunikation och olika evenemang är väsentlig. Team Finland aktörer ersätter inte privata konsulter men kan vara till hjälp i olika stadier av marknadstillträde. På grund av begränsade resurser fokuserar arbetet på att hjälpa de företag som har mest att vinna på de mervärden som förses av ambassaden och dom som passar in i prioritetsområden i Finland. När det gäller Ungern talar man om följande : start-ups och den gröna ekonomin, för Slovenien utbildning, skogsbruk och cirkulär ekonomi.

Team Finlands aktörer i Ungern och Slovenien

Team Finlands kontaktpersoner i Ungern och Slovenien

Ordförande

Markku Virri
ambassadör
Finlands ambassad, Budapest

Koordinator

Henna Knuuttila
ambassadråd
Finlands ambassad, Budapest
Tel. +36 1 279 2512
henna.knuuttila (at) formin.fi

Finlandsinstitutet FinnAgora

Eero Yrjö-Koskinen
ledare
Tel: +36 1 478 1011
eero.yrjo-koskinen (at) finnagora.hu

Business Finland kontoret i Polen ansvarar också för kontaktbegäran som gäller Ungern och Slovenien.

För mer information