Prislista

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (HUF)

Pass

175 64 600 HUF

Snabbpass

195 72 000 HUF

Tillfälligt pass

210 77 500 HUF

Laissez Passer resedokument

175 64 600 HUF

Emergency Travel Document ETD

175 64 600 HUF

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

175 64 600 HUF

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

175 64 600 HUF

Identitetskort

96 35 400 HUF

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

64 23 600 HUF

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 11 100 HUF