Prislista

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (HUF)

Pass

175 64 600 HUF

Snabbpass

195 72 000 HUF

Tillfälligt pass

210 77 500 HUF

Laissez Passer resedokument

175 64 600 HUF

Emergency Travel Document ETD

175 64 600 HUF

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

175 64 600 HUF

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

175 64 600 HUF

Identitetskort

96 35 400 HUF

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

64 23 600 HUF

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 11 100 HUF

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (HUF)

Schengenvisum

80 29 500 HUF

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 14 800 HUF

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 12 900 HUF

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 HUF

Omprövningsbegäran

170 62 700 HUF

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 191 900 HUF

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-asiointi(Länk till en annan webbplats.)

470 173 500 HUF

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 273 100 HUF

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 180 900 HUF

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 177 200 HUF

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 140 300 HUF

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 177 200 HUF

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 129 200 HUF

Första uppehållstillstånd för företagare

690 254 700 HUF

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 180 900 HUF

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 177 200 HUF

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 140 300 HUF

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 273 100 HUF

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 180 900 HUF

Uppehållstillstånd för studier

450 166 100 HUF

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 129 200 HUF

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 99 700 HUF

D-visum, papperansökan

120 44 300 HUF

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 88 600 HUF

D-visum, elektronisk ansökan

electronic application

95 35 100 HUF

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (HUF)

Medborgarskapsanmälan

160 59 100 HUF

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

120 44 300 HUF

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 36 900 HUF

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

80 29 500 HUF

Befrielsenansökan

690 254 700 HUF

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 36 900 HUF

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (HUF)

Intyg av notarius publicus

30 11 100 HUF

Offentligt köpvittne

160 59 100 HUF

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 14 800 HUF

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 11 100 HUF