Prislista

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (HUF)

Pass

140 48 800 HUF

Snabbpass

160 55 800 HUF

Tillfälligt pass

175 61 000 HUF

Laissez Passer resedokument

140 48 800 HUF

Emergency Travel Document ETD

140 48 800 HUF

Tillfälligt främlingspass

45 15 700 HUF

Identitetskort

90 31 400 HUF

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 20 200 HUF

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 10 500 HUF

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (HUF)

Schengenvisum

80 27 900 HUF

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 13 900 HUF

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kap Verde, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 12 200 HUF

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 HUF

Omprövningsbegäran

170 59 300 HUF

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 181 200 HUF

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 163 800 HUF

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

690 240 500 HUF

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 170 800 HUF

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

610 212 600 HUF

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 142 900 HUF

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 167 300 HUF

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 122 000 HUF

Första uppehållstillstånd för företagare

690 240 500 HUF

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 170 800 HUF

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

610 212 600 HUF

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

410 142 900 HUF

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

690 240 500 HUF

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 170 800 HUF

Uppehållstillstånd för studier

450 156 800 HUF

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 122 000 HUF

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 94 100 HUF

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 83 600 HUF

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (HUF)

Medborgarskapsanmälan

200 69 700 HUF

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 52 300 HUF

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 34 900 HUF

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 27 900 HUF

Befrielsenansökan

590 205 600 HUF

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 34 900 HUF

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (HUF)

Intyg av notarius publicus

30 10 500 HUF

Offentligt köpvittne

160 55 800 HUF

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 13 900 HUF

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 10 500 HUF