Finland och Ungern

15.12.2018

Konungariket Ungern erkände Finlands självständighet den 23 augusti 1920. Finland erkände Ungerns självständighet den 10 september 1920. Diplomatiska förbindelser avbröts den 20 september 1944. Diplomatiska förbindelserna återknöts den 3 oktober 1947.