Georgien: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Viseringsfrihet

  • Innehavare av biometriska pass och diplomatpass: Visumfrihet till Schengenområdet och Finland

Innehavare av biometriska, vanliga pass viseringsfrihet till Schengenområdet och Finland från 28.3.2017

Europaparlamentets och rådets förordning (Europeiska unionens officiella tidning den 8 mars 2017 nr L 61/7)

Viseringsskyldighet

  • Innehavare av gamla pass (inte biometriska pass): Viseringsskyldighet till Schengenområdet och Finland

Resedokument accepterade av Finland

  • Vanligt pass / även e-pass
  • Diplomatpass / även e-pass 
  • Tjänstepass (Official duty passport) / även e-pass
  • Resehandling för flyktingar (1951 Geneve konvention)
  • Resedokument; innehavaren är berättigad att återvända till Georgien;  utträde ur landet eller genomfärd för Georgien (Travel document for return to Georgia; recognized for exit or transit to return to Georgia)

Avtalet om viseringslättnader

Avtal mellan Europeiska unionen och Georgien om förenklat utfärdande av viseringar(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) (Europeiska unionens officiella tidning nr L 52/34 25.2.2011)

Avtalet om viseringslättnader mellan Europeiska gemenskapen och Georgien trädde i kraft 1.3.2011.