Georgien: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Viseringsfrihet

  • Innehavare av biometriska pass och diplomatpass: Visumfrihet till Schengenområdet och Finland

Innehavare av biometriska, vanliga pass viseringsfrihet till Schengenområdet och Finland från 28.3.2017

Europaparlamentets och rådets förordning (Europeiska unionens officiella tidning den 8 mars 2017 nr L 61/7)

Viseringsskyldighet

  • Innehavare av gamla pass (inte biometriska pass): Viseringsskyldighet till Schengenområdet och Finland

Resedokument accepterade av Finland

  • Vanligt pass / även e-pass
  • Diplomatpass / även e-pass 
  • Tjänstepass (Official duty passport) / även e-pass
  • Resehandling för flyktingar (1951 Geneve konvention)
  • Resedokument; innehavaren är berättigad att återvända till Georgien;  utträde ur landet eller genomfärd för Georgien (Travel document for return to Georgia; recognized for exit or transit to return to Georgia)

Avtalet om viseringslättnader

Avtal mellan Europeiska unionen och Georgien om förenklat utfärdande av viseringar (Europeiska unionens officiella tidning nr L 52/34 25.2.2011)

Avtalet om viseringslättnader mellan Europeiska gemenskapen och Georgien trädde i kraft 1.3.2011.