Ambulerande ambassadören för Sydkaukasien

Verksamhetsområde

Armenien, Azerbajdzjan, Georgien

Kundservice

Den ambulerande ambassadören erbjuder inte konsulära tjänster utan de sköts av Finlands ambassader i regionen.

E-post

Jour

När ambassaden inte har öppet kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 eller e-post [email protected]

Arja Makkonen
Arja Makkonen
Ambulerande ambassadören för Sydkaukasien
Sydkaukasien
  • +358 295 351 964
Kirsi Laitinen
Ledningssekreterare
  • +358 295 350 899
  • +358 9 160 565 39
Tarja Parkkinen
Administrativ utrikessekreterare, Ambulerande Ambassadörens kontor
  • +358 295 350 589