Förfrågningar om ämbetsbevis och adressuppgifter

Georgiens myndigheter kan, enligt uppgifter som utrikesministeriet inhämtat, inte utfärda en handling som motsvarar Finlands ämbetsbevis eftersom det inte finns ett centraliserat befolkningsregister i landet.

Det går inte heller att få motsvarande intyg eller adressuppgifter av de lokala myndigheterna i Georgien.

Skriv ut informationen på brevmall (Öppnar nytt fönster)(PDF, 106 Kb)