Finland och Georgien

13.12.2018

Finland erkände Georgiens självständighet den 27 mars 1992. Diplomatiska förbindelser knöts den 8 juli 1992.