Anmälan om äktenskap till befolkningsdatasystemet

Om du är finsk medborgare och ingår äktenskap utomlands ska du lämna en anmälan om detta till det finska befolkningsdatasystemet.

Vid vigsel inför en utländsk myndighet ska du av den som förrättar vigseln ta reda på vilka handlingar som behövs. Ett finskt intyg över hindersprövning avfattat på flera språk kan beställas av hemortens Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). Handlingar som används utomlands ska också legaliseras.

Vissa präster som är verksamma inom den finska evangelisk-lutherska kyrkans arbete bland utlandsfinländare har rätt att viga till äktenskap utomlands. Du hittar ytterligare uppgifter på kyrkans webbplats(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Det är inte möjligt att ingå äktenskap på en finsk ambassad.

Skicka anmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Skicka anmälan om finsk medborgare som vigts utomlands(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Du kan också lämna in eller posta den till en finsk beskickning utomlands som skickar den till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för registrering.

Bifoga vigselattesten i original eller en kopia av attesten som bestyrkts av en finsk beskickning. Handlingen ska vara legaliserad och, om den har utfärdats på något annat språk än finska, svenska eller engelska, ska en auktoriserad översättning utarbetas på något av dessa språk. När handlingen översätts utomlands ska den vara legaliserad. En i Finland auktoriserad translators(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) översättning duger som sådan.

Blankett: Anmälan om utomlands vigd finsk medborgare (pdf, som man kan fylla i i rutan)(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Ingående av äktenskap i Frankrike

I Frankrike kan en utlänning vigas till äktenskap:

1. Om den ena av dem som vigs är fransk

2. Om båda av dem som vigs är utlänningar, av vilka den ena har permanent uppehållstillstånd i Frankrike

För vigsel utanför de nordiska länderna behöver en finsk medborgare enligt EU:s praxis ett omfattande flerspråkigt utdrag ur befolkningsuppgifterna samt ett s.k. hinderlöshetsintyg över finska medborgares rätt att ingå äktenskap inför en utländsk myndighet. Av ett omfattande utdrag ska utöver personens egna uppgifter också framgå föräldrarnas namn, födelsetider och födelseort samt moderns flicknamn. Finländare bosatta utomlands får intyg från myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

De franska myndigheterna kräver i regel att handlingarna är på franska. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utfärdar flerspråkiga utdrag enligt EU:s praxis. Den som bor utomlands kan beställa utdraget och hinderlöshetsintyget per telefon eller e-post från myndigheten för digitalisering och befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.)

Till den myndigheten som viger i Frankrike ska också lämnas in ett s.k. certificat de coutûme-intyg (intyg över finska medborgares rätt att ingå äktenskap). Detta intyg upprättas vid Finlands ambassads konsulära avdelning. Originalintyg från myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska lämnas in personligen eller per post till konsulatet för certificat de coutûme-intyget.

Intyget är avgiftsbelagt. Betalningen kan ske med bankkort eller kreditkort och på förhand med bankgiro till representationens konto (se betalningsanvisningarna här).

Alla dokument returneras tillsammans med intyget certificat de coutûme.

Om du inte personligen kan uträtta ärenden hos konsulatet, kan du betala en förpostavgift på 5 € i samband med avgiften för intyget till ambassadens konto. Kom ihåg att ange dina adressuppgifter i samband med begäran om intyget för att vi vet vart intyget och originalhandlingarna ska skickas.

Kontrollera eventuella andra handlingar och dokument som vigselmyndigheten behöver och de översättningar som krävs av dem.

Om efternamnet ändras i och med vigseln, ska man ansöka om ett nytt pass.

Mer information om ingående av äktenskap utomlands

Webbplatsen för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland:

Hur kan jag ingå äktenskap utomlands(Länk till en annan webbplats.)

Finlands evangelisk-lutherska kyrka ute i världen(Länk till en annan webbplats.)

 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.)
Suomi.fi(Länk till en annan webbplats.)

Frankrikes ambassad i Finland(Länk till en annan webbplats.)

Östra Parkvägen 13
00140 Helsingfors
tfn 358 (0)9 618 780