Anmälan om äktenskap till befolkningsdatasystemet

Om du är finsk medborgare och ingår äktenskap utomlands ska du lämna en anmälan om detta till det finska befolkningsdatasystemet.

Vid vigsel inför en utländsk myndighet ska du av den som förrättar vigseln ta reda på vilka handlingar som behövs. Ett finskt intyg över hindersprövning avfattat på flera språk kan beställas av hemortens Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). Handlingar som används utomlands ska också legaliseras.

Vissa präster som är verksamma inom den finska evangelisk-lutherska kyrkans arbete bland utlandsfinländare har rätt att viga till äktenskap utomlands. Du hittar ytterligare uppgifter på kyrkans webbplats(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Det är inte möjligt att ingå äktenskap på en finsk ambassad.

Skicka anmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Skicka anmälan om finsk medborgare som vigts utomlands(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Du kan också lämna in eller posta den till en finsk beskickning utomlands som skickar den till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för registrering.

Bifoga vigselattesten i original eller en kopia av attesten som bestyrkts av en finsk beskickning. Handlingen ska vara legaliserad och, om den har utfärdats på något annat språk än finska, svenska eller engelska, ska en auktoriserad översättning utarbetas på något av dessa språk. När handlingen översätts utomlands ska den vara legaliserad. En i Finland auktoriserad translators(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) översättning duger som sådan.

Blankett

Anmälan om utomlands vigd finsk medborgare (pdf, som man kan fylla i i rutan)(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Avioliiton solmiminen Ranskassa

Ranskassa ulkomaalainen voidaan vihkiä avioliittoon:

  1. Jos toinen vihittävistä on ranskalainen
  2. Jos molemmat vihittävät ovat ulkomaalaisia, joista toisella on pysyvä oleskelulupa Ranskaan

Pohjoismaiden ulkopuolella tapahtuvaa vihkimistä varten Suomen kansalainen tarvitsee EU:n käytännön mukaisen monikielisen laajan otteen väestötiedoista sekä ns. esteettömyystodistuksen Suomen kansalaisen oikeudesta mennä avioliittoon ulkomaan viranomaisen edessä. Laajasta otteesta tulee ilmetä paitsi henkilön omat tiedot myös vanhempien nimet, syntymäajat ja -paikat sekä äidin tyttönimi. Ulkomailla asuva suomalainen saa todistukset Digi- ja väestötietovirastosta.

Ranskan viranomaiset vaativat pääsääntöisesti, että asiakirjat ovat ranskankielisiä. Digi- ja väestötietovirasto myöntää EU:n käytännön mukaisia monikielisiä otteita. Ulkomailla asuva voi tilata otteen ja esteettömyystodistuksen puhelimitse tai sähköpostitse Digi- ja väestötietovirastosta(Länk till en annan webbplats.).

Ranskassa vihkivälle viranomaiselle tulee toimittaa myös ns. certificat de coutûme -todistus (todistus Suomen kansalaisen oikeudesta solmia avioliitto). Tämä todistus tehdään Suomen suurlähetystön konsuliasiainosastolla. Alkuperäiset Digi- ja väestötietoviraston todistukset tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai postitse konsulaattiin certificat de coutûme -todistusta varten.

Todistus maksaa 30 euroa, maksun voi suorittaa pankki- tai luottokortilla sekä etukäteen pankkisiirrolla edustuston tilille (katso maksuohjeet täältä).

Kaikki dokumentit palautetaan certicat de coutûme -todistuksen kanssa.

Mikäli et voi asioida henkilökohtaisesti konsulaatissa, voit maksaa 5 € postitusmaksun todistusmaksun (30 €) yhteydessä suurlähetystön tilille. Muista laittaa todistuspyynnön mukaan osoitetietosi, jotta saamme tiedon mihin lähetämme laaditun todistuksen ja alkuperäiset asiakirjat.

Tarkista vihkijäviranomaiselta muut mahdollisesti tarvittavat asiakirjat ja niistä vaadittavat käännökset.

Jos vihkimisen myötä sukunimi muuttuu, on haettava uutta passia.

Lisätietoa avioliiton solmimisesta ulkomailla

Suomen Evankelis-luterilaisen kirkon sivut:

Digi- ja väestötietovirasto(Länk till en annan webbplats.)
Suomi.fi(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Ranskan Suomen suurlähetystö(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
Itäinen Puistotie 13
00140 Helsinki
puh. +358 (0)9 618 780,
fax +358 (0)9 6187 8342