Styrkandet av underskrifter vid beskickningar

Vid beskickningarna kan man bestyrka underskrifter för enskilda finska medborgare eller för utlänningar som bor permanent i Finland om berörda person är känd eller om denna vederbörligen bevisar sin identitet.

Såvida inte berörda person skriver sitt namn vid beskickningen, bör denne personligen erkänna detta som sin egna.

Via honorärkonsuln kan man få vissa notarieintyg, till exempel styrkandet av underskrifter.​​​​​​​