Suurlähetystön tehtävät

Suurlähettiläs Matti Anttonen

Mitä me teemme?

Euroopan unioni määrittää hyvin paljon toimintaamme. Olemme Ranskan kanssa samassa pöydässä päättämässä asioista. Suomelle on omien kantojensa valmistelussa tärkeää tietää, mitä Ranska ajattelee unionissa käsiteltävinä olevista kysymyksistä.

Ranska on unionin perustajajäsen ja merkittävä toimija. Olemme vuosien varrella nähneet, että useat aloitteet ovat lähtöisin Pariisista. Suurlähetystön tehtävänä on vaikuttaa Ranskan näkemyksiin selostamalla Suomen kantoja meille oleellisissa kysymyksissä. Saamme Suomesta eri ministeriöistä pyyntöjä selvittää Ranskan suhtautumista tai lainsäädäntöä. Asioiden kirjo on laaja, ilmastokysymyksistä Afrikan tilanteeseen.

Suurlähetystön perinteisiin tehtäviin kuuluvat kahdenväliset kysymykset sekä Ranskan poliittinen ja taloudellinen seuranta. Lisäksi suurlähetystö valmistelee poliittisen ja virkamiestason vierailuja. Suurlähetystö hoitaa myös Suomen suhteita Monacoon.

Suomalaisyritysten kansainvälistymisen edistäminen on nykyään tärkeässä osassa Suomen suurlähetystöissä kaikkialla maailmassa, myös Ranskassa. Team Finland -verkostoon Ranskassa kuuluvat suurlähetystön lisäksi OECD-edustusto, Institut Finlandais ja Visit Finland. Lue lisää TF-toiminnasta näiden verkkosivujen osiosta "Palvelut yrityksille".

Viestintä ja kulttuuri ovat olennainen sarka suurlähetystön työssä. Edistämme suomalaisten kulttuuri- ja luovien alojen toimijoiden näkyvyyttä ja yhteistyömahdollisuuksia Ranskassa. Suomalainen musiikki, elokuva ja taide ovat Pariisissa ja muissa Ranskan kaupungeissa hyvin esillä.

Meille tulee mös paljon tiedusteluja kouluilta ja yksittäisiltä ranskalaisilta koskien Suomea ja suomalaista kulttuuria ja yhteiskuntaa. Ranskankielisessä voicilaFINLANDE(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)-verkkopalvelussa annetaan ajankohtaista tietoa Suomesta eri aloilta. Suurlähetystön toimintaan voi tutustua näiden verkkosivujen sekä suurlähetystön sosiaalisen median kanavien kautta. Facebookin(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster), Twitterin(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) ja Instagramin(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) kautta saat muun muassa tietoa erilaisista tapahtumista ja Suomen ajankohtaisista asioista.

Konsulaatti palvelee Ranskassa asuvia suomalaisia ja Suomesta tulevia matkailijoita passien uusimisessa tai niiden kadotessa sekä muissa käytännön asioissa. Yleensä pystymme ongelmatilanteissa neuvomaan ja auttamaan. Kannattaa seurata suurlähetystön verkkosivuja. Konsulipalveluja ja kansalaisia koskevia tiedotteita julkaistaan myös Facebookissa(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Ranskassa on hyvin kattava kunniakonsulien verkosto Korsikalta Tahitille, myös Monacossa on kunniakonsuli. Kunniakonsulit tekevät arvokasta vapaaehtoistyötä. Tarvittaessa he auttavat ongelmiin joutuneita Suomen kansalaisia. Heillä on tärkeä rooli yhteydenpidossa paikallisviranomaisiin. Kunniakonsulit tekevät Suomea tunnetuksi ja edistävät taloudellista yhteistyötä. Kunniakonsuleita on yhteensä 14 ja luettelo löytyy näiden verkkosivujen osiosta "Yhteystiedot".

Suomen suurlähetystö on sijainnut vuodesta 1967 lähtien Pariisin 7. kaupunginosassa, Invalides-aukion laidalla. Suurlähetystön edessä oleva aukio on nimetty Suomen mukaan, ja suurlähetystön osoite on 1, place de Finlande. Myös lähellä olevat bussipysäkit on vihitty Place de Finlanden mukaan.

Suurlähettiläänä on syyskuusta 2022 lähtien toiminut Matti Anttonen.

Suurlähetystön lisäksi Ranskassa on Suomen asialla muitakin toimijoita.

Erillinen OECD (Öppnar nytt fönster)- ja Unesco (Öppnar nytt fönster)-edustusto huolehtii Suomen suhteista ko. järjestöissä. Institut Finlandais eli Suomen kulttuuri-instituutti tekee tunnetuksi suomalaista kulttuuria. Kulttuuri ja kauppa kulkevat usein käsi kädessä. Ranskalais-suomalainen kauppakamari kokoaa yhteen suomalaisyrityksiä ja Suomesta kiinnostuneita ranskalaisyrityksiä ja yrittäjiä. Ystävyysseurojen parissa taas toimii Ranskassa asuvia suomalaisia ja Suomesta kiinnostuneita ranskalaisia.