Förfrågningar om ämbetsbevis och adressuppgifter

Förfrågningar om ämbetsbevis och adressuppgifter i Estland

Om du är i Finland och behöver ett ämbetsbevis i Finland, kan du beställa ett engelskspråkig ämbetsbevis (som också innehåller adressuppgifter vid behöv) om dig själv, ditt underårig barn eller för bouppteckning om din nära släkting från Estlands ambassadens konsulära avdelningen i Helsingfors. Ett advokatbyrå som är godkänt av kunden, kan också beställa ämbetsbeviset för bouppteckning.

Ansökningsblanketten på engelska och estniska finns på Estlands ambassadens hemsida (För att öppna det engelska formuläret, klicka på länken  Application form in English). Skriv ut, fyll i och signera formuläret. Behandlingsavgift av 20€ måste betalas innan man kan skicka förfrågan. Bifoga en kopia av den betalda fakturan som en bilaga till begäran.

Hur man betalar:
summa: 20€
Betalningsmottagare: Estlands ambassad
Nordea bank: FI86 2126 1800 0033 14
Skriv i meddeladefältet: TOEND + sökandens namn

Skicka din ansökan, en kopia av den betalda fakturan och en passkopia eller en kopia av identitetskort till ambassaden via e-post: [email protected]  eller per post: Estlands ambassad, Östra Allén 10, 0014 Helsingfors. 

Vid behov begär konsulära tjänstemannen ytterligare dokumenter (till exempel extrakt från det finska befolkningsregistret på engelska av den saknade personen, fullmakt från dödsbo)

Om du är i Estland, kan du beställa ämbetsbevis (inklusive adressuppgifter vid behöv) direkt från lokal registermyndigheten (på estniska: Tallinna perekonnaseisuamet) i Estland. Du kan göra en elektronisk förfrågan om du har ett estniskt ID-kort eller ett estniskt mobil-ID. Annars måste du besöka registerkontoret på Pärnu mnt 67, 10135 Tallinn. Registerkontoret skickar inte ämbetsbevis med posten utomlands, utan dokument måste hämtas från Tallinn. Ansökningsformulär och instruktioner på engelska och estniska finns på registreringsmyndighetens webbplats.

Förfrågningar om ämbetsbevis och adressuppgifter i Finland

Om du vill ta reda på adressen till en person som bor i Finland, kan du ringa i Finland till adresstjänsten vid myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Man kan ringa endast från Finland .