Finland och Estland

15.12.2018

Finland erkände Estlands självständighet de facto den 8 augusti 1919 / de jure den 7 juni 1920. Diplomatiska förbindelser återupprättades den 29 augusti 1991.