Koulutus- ja tiedeyhteistyömahdollisuudet suomalaisille

São Paulon korkeakouluopiskelijamessut, syyskuu 2019 Suomen Expo-deskillä: koulutus- ja tiedeyhteistyökoordinaattori Jelena Santalainen ja koulutusagentti Ville Hyväri. Kuva: Edu Expo

Vaihto-opiskelu

Brasiliaan tulevista suomalaisista opiskelijoista suurin osa saapuu korkeakoulujen vaihto-ohjelmien (ISEP, Erasmus Mundus jne.) kautta. Joillakin yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla on myös kahdenvälisiä vaihtosopimuksia brasilialaisyliopistojen kanssa. Maahan suuntautuvista harjoitteluohjelmista, opiskelijavaihdosta ja avustuksista saa parhaiten tietoa Opetushallituksen kansainvälistymispalveluista(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) sekä suomalaisista korkeakouluista.

Brasilian valtion Tiedettä ilman rajoja -ohjelman kautta Suomeen saapui vuosina 2013–2016 huomattava määrä vaihto- ja tutkinto-opiskelijoita. Tällä hetkellä brasilialaisia opiskelijoita tulee Suomeen esimerkiksi opettajien täydennyskoulutuksiin, joista osa suoritetaan Suomessa, osa omassa oppilaitoksessa Brasiliassa. Kaikkiaan kiinnostus suomalaista koulutusjärjestelmää kohtaan on Brasiliassa suurta.

Tutkimusyhteistyö

Suomen Akatemialla on yhteistyösopimukset Brasilian kansallisen tiede- ja teknologianeuvosto CNPq:n sekä São Paulon osavaltion tiederahoittaja FAPESPin kanssa. Suomalaisia ja brasilialaisia tutkijoita työskentelee Biodiversa-, Trans-Atlantic Platform for SSH- sekä EU-CELAC Platform -verkostojen kautta rahoitetuissa yhteishankkeissa.

Portugalin kielen opiskelu

Suomessa portugalin kielen kursseja järjestävät mm. Brasilian Suomen suurlähetystön yhteydessä toimiva kulttuurikeskus CCBF (Centro Cultural Brasil - Finlândia), monet kansalais- ja työväenopistot sekä kesäyliopistot ja korkeakoulut. Brasiliassa useat yliopistot tarjoavat kaikille avoimia Portugalia ulkomaalaisille -kursseja. Brasilian portugalin virallisen kielitodistuksen - Certificado de Proficiência na Língua Portuguesa - voi saada suorittamalla Brasilian opetusministeriön järjestämän kielikokeen. Suomessa virallisen kielitutkinnon voi suorittaa Centro Cultural Brasil–Finlândian kautta Helsingissä.

Latinalaisen Amerikan tutkimus Suomessa

Latinalaisen Amerikan tutkimus laajentui Suomessa maantieteellisesti ja metodologisesti 1990-luvulla. EU-jäsenyyden myötä taloudelliset, poliittiset ja kulttuurisuhteet Brasiliaan vilkastuivat ja siten myös tutkimustiedon tarve lisääntyi. Väitöskirjoja ja pro gradu -tutkimuksia suomalaisesta siirtolaisuudesta, kulttuurieroista ja sambasta alettiin tehdä suomalaisissa yliopistoissa.

Vuonna 1999 Helsingin yliopistoon perustettiin Latinalaisen Amerikan tutkimuksen oppituoli. Vuodesta 2000 lähtien oppiaineen on voinut valita pääaineeksi. Vuosittain Latinalaisen Amerikan tutkimuksen kursseja suorittaa noin 400 opiskelijaa, ja sen on valinnut pääaineekseen yli 40 maisteriopiskelijaa ja yli 20 tohtoriopiskelijaa. Helsingin yliopistojen eri laitoksilla on myös käynnissä Brasiliaan liittyviä tutkimushankkeita. Opetushallituksen

Työharjoittelu

Opetushallituksen kansainvälistymispalvelut tarjoaa korkeakouluopiskelijoille ja vastavalmistuneille mahdollisuuden hakea 3-6 kuukauden mittaiseen EDUFI-harjoitteluun. Harjoitteluun on vuosittain kaksi hakuaikaa, helmikuussa ja syyskuussa.

Harjoittelumahdollisuuksia on yksityisellä ja julkisella sektorilla ja järjestöissä sekä joinakin vuosina myös Suomen edustustossa tai Business Finlandin toimistossa Brasiliassa. Paikkoja on tarjolla seuraavilla aloilla:

  • myynti, markkinointi, hallinto, talous                                    
  • konetekniikka, sähkötekniikka, IT
  • kaupunkisuunnittelu, arkkitehtuuri
  • ympäristöala
  • koulutus
  • sosiaaliala
  • matkailu
  • globaalit asiat, konfliktien tutkimus

Harjoitteluun on mahdollista saada apurahaa.
Lisätietoa EDUFI-harjoittelusta löytyy opetushallituksen kotisivuilta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).