4.3.2020

Brasilia: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Ajankohtaista

Ulkoministeriö ja Suomen edustustot seuraavat koronaviruksen (COVID-19) vaikutuksia matkustamiseen yhdessä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen THL:n kanssa.

THL seuraa mm. Euroopan tautivirasto ECDC:n ja Maailman terveysjärjestö WHO:n säännöllisesti päivittyvää tilannekuvaa. THL julkaisee ajankohtaista tietoa taudin esiintymisestä sekä antaa ohjeita matkailijoille verkkosivuillaan. Paras tapa suojautua on noudattaa hyvää käsi- ja yskimishygieniaa.
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Koronavirusta on tavattu São Paulossa Brasiliassa. Edustusto seuraa tilannetta ja kohottaa myös matkailijoita seuraamaan paikallisviranomaisten tiedotteita sekä ohjeita. Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.
Brasilian paikallisviranomaisten tiedotteita voi seurata alla olevista linkeistä:
Brasilian terveysministeriö / Ministerio de Saúde https://saude.gov.br/
São Paulon-osavaltio / Governo do Estado de São Paulo http://www.saopaulo.sp.gov.br/

Suurkaupunkien slummit "favelas", erityisesti Rio de Janeirossa, ovat erittäin vaarallisia alueita ja niitä tulee välttää, sillä joutuminen keskelle aseellista välikohtausta on suuri. Turisteille järjestettäviin slummikiertoajeluihin osallistumista ei suositella.

Suositellaan keltakuumerokotteen ottamista ennen matkaa. Mukaan on otettava Kansainvälinen rokotuskortti, sillä jos sitä ei ole esittää Brasilian maahantuloviranomaisille, niin maahan pääsy tai jatkolento maasta saatetaan estää.

Paikalliset hätänumerot:
190 – Poliisi / Polícia Militar
192 – Ambulanssi / SAMU – Ambulância ja
193 – Palokunta / Bombeiros

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Brasilian yhteiskunnallinen tilanne on vakaa, mutta paikallisia mielenosoituksia saattaa esiintyä eri puolilla maata.

Brasiliassa väkivaltarikollisuus on ongelma. Erityisesti suurkaupungeissa aseelliset ryöstöt, pikakidnappaukset sekä huumerikollisuus ovat yleisiä.

Suosittelemme seuraamaan paikallisia tiedotusvälineitä ja noudattamaan paikallisten viranomaisten ohjeita.

Rikollisuus

Brasiliassa rikollisuus on hyvin yleistä ja siihen voi liittyä väkivaltaa. Suurkaupungeissa ja turistialueilla liikuttaessa on hyvä noudattaa erityistä varovaisuutta.

Rio de Janeirossa ja São Paulossa on ajoittain rikollisliigojen keskinäisiä tai niiden ja poliisin välisiä aseellisia yhteenottoja, jotka voivat ulottua myös turistialueille. Rikollisjoukot ovat välillä myös tarkoituksella kohdistaneet aseellisia hyökkäyksiä siviilejä vastaan luodakseen epäjärjestystä.

Riski tulla huumatuksi (esim. juomaan lisätään huumaavaa ainetta), joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi tai tulla raiskatuksi on myös mahdollista yöelämän pyörteissä. Yöllä kaupungilla liikkumista jalkaisin on syytä välttää.

Puhelinhuijaukset ovat yleisiä ja niihin voi liittyä uhkauksia eri muodoissa. Mahdollisen väärinkäytön vuoksi vältä antamasta henkilötietoja itsestäsi, perheestäsi tai olosuhteistasi puhelimitse tai muuten, jollet varmasti tiedä/tunnista tiedustelijaa tai tiedä kyselijän tarkoitusperää.

Luottokorteilla voi maksaa yleisesti, mutta luottokorttien kopiointia esiintyy. Korttia käyttäessä kannattaa olla huolellinen eikä sitä tule maksutilanteessa päästää silmistään. Pankkiautomaatilla asioidessa on oltava erityisen valppaana.

Tasku- ja kännykkävarkaudet ovat yleisiä. Nuorisojengit saattavat tehdä joukkotapahtumissa ja rannoilla ns. joukkoryöstäjä (arrastão).

Mahdollisessa rikostilanteessa tee aina ilmoitus paikallispoliisille.

Säilytä passi ja arvoesineet tallelokerossa. Ota passista kopio ja pidä sitä mukanasi. Ota kopiot myös tärkeimmistä asiapapereista kuten lentolipuista ja luottokorteista ja säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Uutta passia voi anoa Suomen São Paulon -konsulaatista. Hätäpassi kotimatkaa varten on lisäksi kirjoitettavissa Rio de Janeiron -kunniapääkonsulaatissa sekä Brasílian-suurlähetystössä.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Suurkaupungeissa valtavat ruuhkat ovat yleisiä niin kaupungin sisäisessä liikenteessä kuin sisääntuloreiteilläkin.

Liikennesääntöjen noudattaminen on ylimalkaista, ajonopeudet suuria ja ajotyyli on arvaamatonta, eikä jalankulkijaa huomioida liikenteessä. Teiden infrastruktuuri ja ylläpito on osassa maata heikkoa.

Paikallisliikenteen linja-autoissa on riski tulla ryöstetyksi tai joutua taskuvarkauden kohteeksi. Metroja voi käyttää, mutta niissäkin taskuvarkaudet ovat mahdollisia. Julkisissa, täysissä liikennevälineissä, voi joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi.

Käytä vain virallisia takseja. Hotellien omat taksit, applikaation kautta tilattavat sekä tolpilta otettavat taksit ovat laillisia ja pääsääntöisesti turvallisia.

Brasiliassa voi ajaa suomalaisella ajokortilla 180 päivän ajan.

Luonnonolot

Sadekaudella (joulu-maaliskuu) rankkasateiden aiheuttamat tulvat, maanvyörymät ja sähkökatkot ovat yleisiä. Tulvivat vedet saattavat katkaista valtateitä ja vaurioittaa siltoja. Voimakkaat rankkasateet aiheuttavat tulvia myös kaupungeissa puutteellisten viemäröintien vuoksi. Kaupunkien liikenne ajautuu entisestään kaaokseen, kun bussit sekä autot jumittuvat veden täyttämille kaduille.

Laajat maasto- ja metsäpalot, myös kaupunkien läheisyydessä, ovat yleisiä ympäri maata kuivana kautena.

Koillis-Brasilian rannikolle ajautui valtavat öljylautat tuntemattomasta syystä syksyllä 2019. Rannoilta löytyy edelleenkin öljyjäämiä puhdistuksista huolimatta.
Lisätietoja: http://www.ibama.gov.br/manchasdeoleo-localidades-atingidas

Brasiliassa ei ole suuria luonnonmullistuksia kuten maanjäristyksiä, hirmumyrskyjä tai tulivuorenpurkauksia.

Terveys

Kattavaa matkavakuutus on välttämätön.

Yksityisten sairaaloiden taso on hyvä ja maksut korkeita. Hoitotoimenpiteitä ei välttämättä aloiteta ennen vakuutusyhtiön varmistusta tai etukäteismaksua. Maksua saatetaan vaatia jopa käteismaksuna. Sairaalahoitoa vaativassa tapauksessa ole välittömästi yhteydessä vakuutusyhtiöön ja selvitä mitä paikallissairaalaa vakuutusyhtiö suosittelee. Julkistensairaaloiden taso voi olla huomattavasti yksityisiä sairaaloita vaatimattomampi.

Brasiliassa esiintyy useita hyttysten levittämiä virustauteja. Hyttysten pistoilta kannattaa suojautua peittävillä, vaaleilla vaatteilla, käyttämällä hyttyskarkotteita ja hyttysverkkoa. Maassa esiintyy myös keltakuumetta, joten Brasilian maahantuloviranomaiset saattavat estää maahan pääsyn tai jatkolennon maasta, jos ei ole esittää kansainvälistä rokotustodistusta englannin kielellä.

Apteekeissa on laajat valikoimat lääkkeitä, joita on usein saatavilla myös ilman reseptiä.

Vesijohtovettä ei suositella juotavaksi missään osassa maata. Matkaripulia esiintyy yleisesti, sen riskiä voi vähentää noudattamalla hyvää käsi- ja ruokahygieniaa.

Ambulanssihälytykset sairaus- ja onnettomuustapauksissa:
SAMU 192 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

Lisätietoja : Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Matkailijan terveysoppaasta https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/ktl.mat.

Brasilian terveysministeriön terveysportaali – Portal Saude
https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/saude-do-viajante (vain portugaliksi)

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Henkilöllisyys on voitava todistaa pyydettäessä, joten mukana on syytä pitää kopiota passista.

Brasilia on merkittävä huumekaupan kauttakulkumaa. Huumeiden hallussapidosta ja salakuljetuksesta annettavat rangaistukset ovat ankaria. Pidä matkatavaroitasi koko ajan silmällä, huolehdi siitä, ettei niihin päästä lisäämään sinulle kuulumattomia tavaroita, toisten matkatavaroita ei tule suostua kuljettamaan.

Virkavallan halveksunta on vakava rikos, josta voi seurata sakko- tai vankeusrangaistus.
Brasilian liikenteessä on "nollatoleranssi" (0,0% - Lei seca) alkoholin sekä muiden huumaavien aineiden suhteen.

Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on erityisen vakava rikos ja seuraamukset ovat ankarat. Seksin harjoittaminen julkisella paikalla on Brasiliassa rangaistava teko.

Maahantulosäännökset

Suomalainen voi oleskella Brasiliassa 90 vrk viisumivapaasti. Jatkoviisumia turismitarkoitukseen voi anoa Polícia Federalilta (+90 vrk = 180 vrk/vuosi). Ole henkilökohtaisesti hyvissä ajoin yhteydessä paikallisviranomaisiin selvittääksesi voitko saada jatkoviisumin. Jos ylität sallitun ajan, etkä ole hakenut jatkoviisumia tai oleskelulupaa, niin maasta lähtiessä Polícia Federal määrää sakon (100 brl/vrk). Kun saavut maahan seuraavan kerran, sakko tulee olla maksettuna ja rajanviranomaisille tulee esittää maksukuitti.

Lisätietoja: Polícia Federal http://www.pf.gov.br/servicos-pf/imigracao/prorrogacao-de-prazo-de-estada-de-turista-e-viajante-a-negocios-temporario-ii-1

Riippumatta lapsen kansalaisuudesta, jos alaikäinen lapsi matkustaa vain toisen huoltajan tai jonkun kolmannen osapuolen kanssa, tulee toiselta huoltajalta/tai huoltajilta olla kirjallinen portugalinkielinen todistus, jolla oikeutetaan lapsen matkustaminen. Todistuksen tulee olla laillistettu apostilla-todistuksella.

Lisätietoja: Brasilian suurlähetystö Helsinki http://helsinque.itamaraty.gov.br/fi/ sekä ulkoministeriön tiedote
https://um.fi/lapselle-huoltajien-lupa-lomamatkalle

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

São Paulon -konsulaatti

Edifício Çiragan Offices
Alameda Ministro Rocha Azevedo, 38 Conj. 203
Bela Vista
01410-001 SÃO PAULO - SP
BRAZIL

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti [email protected].