27.8.2020

Brasilia: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata erityistä varovaisuutta

Ajankohtaista

Koronapandemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Ajankohtaista tietoa Brasilian tilanteesta löydät edustuston verkkosivuilta https://finlandabroad.fi/brasilia ja seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta. Edustusto päivittää ajankohtaista tietoa myös sosiaalisen median kautta.

Paikalliset hätänumerot:
190 – Poliisi / Polícia Militar
192 – Ambulanssi / SAMU – Ambulância ja
193 – Palokunta / Bombeiros

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Brasilian yhteiskunnallinen tilanne on vakaa, mutta poliittisia mielenosoituksia saattaa esiintyä eri puolilla maata. Mielenosoituksia esiintyy ajoittain erityisesti São Paulon, Rio de Janeiron ja Brasílian kaupungeissa, mutta ne ovat mahdollisia myös maan muissa asutuskeskuksissa.

Merkittävin turvallisuusriski Brasiliassa on rikollisuus. Omaisuusrikokset ovat yleisiä erityisesti suurimmissa kaupungeissa ja niihin voi liittyä väkivaltaa. Suosittelemme seuraamaan tiedotusvälineitä sekä osavaltioiden viranomaistiedotteita sekä noudattamaan niissä annettuja ohjeita.

Rikollisuus

Matkailijan on hyvä tiedostaa Brasiliassa rikollisuuteen liittyvät turvallisuusriskit. Vaikka ulkomaalaiset eivät ole varsinainen kohderyhmä, riski olla väärässä paikassa väärään aikaan on todellinen. Suurkaupungeissa on ajoittain rikollisliigojen keskinäisiä tai niiden ja poliisin välisiä aseellisia yhteenottoja, joista voi koitua vaaraa myös sivullisille.

Riski tulla huumatuksi (esim. juomaan lisätään huumaavaa ainetta), joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi tai tulla raiskatuksi on myös olemassa yöelämässä. Yöllä kaupungilla liikkumista jalkaisin on syytä välttää.

Puhelinhuijaukset ovat yleisiä ja niihin voi liittyä uhkauksia eri muodoissa. Mahdollisen väärinkäytön vuoksi vältä antamasta henkilötietoja itsestäsi, perheestäsi tai olosuhteistasi puhelimitse tai muuten, jollet varmasti tiedä/tunnista tiedustelijaa tai tiedä kyselijän tarkoitusperää.

Luottokorteilla voi maksaa yleisesti, mutta luottokorttien kopiointia esiintyy. Korttia käyttäessä kannattaa olla huolellinen, eikä sitä tule maksutilanteessa päästää silmistään. Pankkiautomaatilla asioidessa on oltava erityisen valppaana.

Tasku- ja kännykkävarkaudet ovat yleisiä. Nuorisojengit saattavat tehdä joukkotapahtumissa ja rannoilla ns. joukkoryöstöjä (arrastão).

Mahdollisessa rikostilanteessa tee aina ilmoitus paikallispoliisille.

Uutta passia voi anoa Suomen São Paulon -konsulaatista. Hätäpassi kotimatkaa varten on lisäksi kirjoitettavissa Rio de Janeiron -kunniapääkonsulaatissa sekä Brasílian-suurlähetystössä.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Brasiliassa on maan kattava ja hyvin toimiva lentoliikenneverkosto sekä osavaltioiden välinen kaukolinja-autoliikenne.

Suurkaupunkien alueilla tieverkon kunto on yleensä hyvä, mutta maassa on myös laajoja alueita, joissa tiestön kunto on heikko. Suurkaupungeissa valtavat ruuhkat ovat yleisiä niin kaupungin sisäisessä liikenteessä kuin sisääntuloreiteilläkin.

Liikennekulttuuri poikkeaa huomattavasti suomalaisesta; Liikennesääntöjen noudattaminen on usein ylimalkaista, ajonopeudet suuria ja ajotyyli arvaamatonta, eikä jalankulkijaa huomioida liikenteessä. Julkisissa liikennevälineissä on riski tulla ryöstetyksi tai joutua taskuvarkauden kohteeksi.

Brasilian liikenteessä on "nollatoleranssi" (0,0% - Lei seca) alkoholin sekä muiden huumaavien aineiden suhteen.

Käytä vain virallisia takseja. Hotellien omat taksit, applikaation kautta tilattavat sekä tolpilta otettavat taksit ovat laillisia ja pääsääntöisesti turvallisia.

Brasiliassa voi ajaa suomalaisella ajokortilla 180 päivän ajan.

Luonnonolot

Sadekaudella (joulu-maaliskuu) rankkasateiden aiheuttamat tulvat, maanvyörymät ja sähkökatkot ovat yleisiä. Tulvivat vedet saattavat katkaista valtateitä ja vaurioittaa siltoja. Voimakkaat rankkasateet aiheuttavat tulvia myös kaupungeissa puutteellisten viemäröintien vuoksi. Kaupunkien liikenne ajautuu entisestään kaaokseen, kun bussit sekä autot jumittuvat veden täyttämille kaduille.

Laajat maasto- ja metsäpalot, myös kaupunkien läheisyydessä, ovat yleisiä ympäri maata kuivana kautena.
Koillis-Brasilian rannikolle ajautui valtavia öljylauttoja syksyllä 2019. Rannoilta löytyy edelleenkin öljyjäämiä puhdistuksista huolimatta.

Lisätietoja: http://www.ibama.gov.br/manchasdeoleo-localidades-atingidas

Brasiliassa ei ole suuria luonnonmullistuksia kuten maanjäristyksiä, hirmumyrskyjä tai tulivuorenpurkauksia.

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Kattava matkavakuutus on välttämätön Brasiliassa.

Yksityisten sairaaloiden taso on hyvä, mutta lääketieteelliset toimenpiteet ovat hyvin kalliita. Hoitotoimenpiteitä ei välttämättä aloiteta ennen vakuutusyhtiön varmistusta tai etukäteismaksua, jota Brasiliassa saatetaan vaatia jopa käteismaksuna.

Onnettomuus- ja sairaustapauksissa potilaat kuljetaan aina julkiseen sairaalaan, ellei ole esittää terveysvakuutusta (ns. convenio). Julkisten sairaaloiden taso vaihtelee suuresti ja saattaa voi olla huomattavasti yksityisiä sairaaloita vaatimattomampi.

Brasiliassa esiintyy useita hyttysten levittämiä virustauteja. Hyttysten pistoilta kannattaa suojautua peittävillä, vaaleilla vaatteilla, käyttämällä hyttyskarkotteita ja hyttysverkkoa. Maassa esiintyy myös keltakuumetta, joten Brasilian maahantuloviranomaiset saattavat estää maahan pääsyn tai jatkolennon maasta, jos ei ole esittää kansainvälistä rokotustodistusta englannin kielellä.

Apteekeissa on laajat valikoimat lääkkeitä, joita on usein saatavilla myös ilman reseptiä.
Vesijohtovettä ei suositella juotavaksi missään osassa maata. Matkaripulia esiintyy yleisesti, sen riskiä voi vähentää noudattamalla hyvää käsi- ja ruokahygieniaa.

Ambulanssihälytykset sairaus- ja onnettomuustapauksissa:
SAMU 192 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

Tietoa Brasiliassan matkaileville saa terveysministeriön – Portal Saúde –portaalista (portugaliksi)
https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/saude-do-viajante

Brasilian koronavirustilanteesta edustuston verkkosivulla:
https://finlandabroad.fi/web/bra/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/covid-19-koronavirustilanne-brasiliassa/384951

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Henkilöllisyys on voitava todistaa pyydettäessä, joten passin paperikopio tai valokuva puhelimessa on hyvä pitää aina mukana.

Brasilia on merkittävä huumekaupan kauttakulkumaa. Huumeiden hallussapidosta ja salakuljetuksesta annettavat rangaistukset ovat ankaria. Huolehdi, ettei matkatavaroihisi lisätä sinulle kuulumattomia tavaroita, äläkä suostu kuljettamaan muille kuuluvia toisten matkatavaroita.

Virkavallan halveksunta on vakava rikos, josta voi seurata sakko- tai vankeusrangaistus.

Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on erityisen vakava rikos ja seuraamukset ovat ankarat. Seksin harjoittaminen julkisella paikalla on Brasiliassa rangaistava teko.

Maahantulosäännökset

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädöksen voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita, suurlähetystön verkkosivuja ja sosiaalista mediaa.

Tietoa Brasilian maahantuloasioista, oleskeluoikeuden pidennyksestä, oleskeluluvasta sekä alaikäisen kaksoiskansalaisen lapsen matkustamiseen liittyvistä rajoituksista ja lupamenettelyistä saa:

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

São Paulon -konsulaatti

Edifício Çiragan Offices
Alameda Ministro Rocha Azevedo, 38 Conj. 203
Bela Vista
01410-001 SÃO PAULO - SP
BRAZIL

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti [email protected].