Markkinamahdollisuudet Brasiliassa

Brasiliassa on kysyntää suomalaisosaamiselle

Brasilia on alueellinen suurvalta, maailman 12. suurin talous ja yksi mielenkiintoisimmista kehittyvien talouksien markkinoista suomalaisyrityksille markkinoiden koon ja volyymin vuoksi. Kaikilla mittareilla Brasilia on puolet Latinalaisesta Amerikasta. Brasilia on myös demokratia, jossa on pitkälti sama arvomaailma kuin Suomessa.

Brasiliassa toimi vuonna 2020 44 suomalaisten yritysten tytäryhtiötä, joiden liikevaihto oli noin 1,2 miljardia euroa. Ne työllistävät yhteensä yli 9 000 henkilöä. Lisäksi yli 400 suomalaisyritystä on edustettuina paikallisyritysten kautta. Lisäksi brasilialaiset yritykset ovat yhä kiinnostuneempia investoimaan Suomeen, erityisesti teknologiayrityksiin, kilpailukykynsä parantamiseksi.

Koostamme kerran vuodessa yleiskatsauksen Brasilian markkinatilanteesta.

Maa-analyysi: Brasilian markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Kokoamme tietoa säännöllisesti raporteiksi:

Edustuston raportit (Country outlook)