Förfrågningar om ämbetsbevis och adressuppgifter

Ämbetsbevis i Bolivia

I Bolivia går det inte att erhålla officiella ämbetsintyg med uppgifter till exempel om möjliga äktenskap, barn eller adress under en viss tidsperiod. Skriv ut informationen på brevmall (Öppnar nytt fönster) (PDF, 106 Kb)

Lokala registermyndigheter tillhandahåller avgiftsbelagda födelse-, vigsel- eller dödsattester. Beställningen av intyg sker via registermyndighet, och skall innehålla noggranna uppgifter om person.

Den lokala registreringsmyndigheten i Bolivia är SERECI (Servicio de Registro Cívico(Länk till en annan webbplats.)), som utfardas  födese-, äktenskap- och dödsattester. Kontaktpråket är spanska.  

Finskt ämbetsintyg/hemortsintyg

Du kan beställa ett finskt utdrag ur befolkningsdatasystemet (ämbetsintyg/hemortsintyg) från Magistraten i Finland.(Länk till en annan webbplats.)

Adressförfrågningar i Bolivia

I Bolivia finns det inget centralt register för adresser. Man kan söka adressuppgifter på internet, till exempel en COTEL(Länk till en annan webbplats.). Den är inte helt omfattande eller aktuell.

Ambassaderna sköter om adress- och ämbetsvisrelaterade förfrågningar endast av särskilda skäl från och med början av maj 2019. Ett exempel på en sådan situation är då ett lands myndighet inte ger ut information till andra än diplomatiska beskickningar.

Lag om ändring av lagen om konsulära tjänster 12.2.2019 (174/2019)(Länk till en annan webbplats.)