Finland och Bolivia

13.12.2018

Diplomatiska förbindelser knöts den 21 september 1963.