Prislista

Betalning

Ambassaden rekommenderar att beloppen som betalas i den valuta som används i Peru (PEN). Det är också möjligt att betala i euro till utrikesministeriets konto i Finland.

Betalningar i Peruansk valuta till ambassadens konto i Peru:

 • Bank: Scotiabank
 • Kontonummer: 000-4020197, cuenta corriente en soles
 • Mottagare: Embajada de Finlandia
 • Kvittot presenteras på ambassaden

Eurobetalningar till utrikesministeriets konto i Finland:

 • Bank: Pohjola Bank
 • IBAN: FI20 5000 0120 2508 64
 • BIC: OKOYFIHH
 • Betalningsmottagare: Utrikesministeriet

Följande information ska läggas till som ett betalningsmeddelande, som i exemplen:

Föremål för betalning

Meddelande

Exempelmeddelande

Pass & identitetskort PASS + 3550 + kundens namn PASS 3550 Aina Reissulassi
Schengenvisum VISA + 3550 + kundens namn VISA 3550 Juana Gómez
Omprövning i visumärenden RECT + 3550 + kundens namn RECT 3550 Pedro Pérez
Notarietjänster LEGA + 3550 + kundens namn LEGA 3550 Juan Pérez
Porto POST + 3550 + kundens namn POST 3550 Juana Gómez

 

Betalning

Ambassaden rekommenderar att beloppen som betalas i den valuta som används i Peru (PEN). Det är också möjligt att betala i euro till utrikesministeriets konto i Finland.

Betalningar i Peruansk valuta till ambassadens konto i Peru:

 • Bank: Scotiabank
 • Kontonummer: 000-4020197, cuenta corriente en soles
 • Mottagare: Embajada de Finlandia
 • Kvittot presenteras på ambassaden

Eurobetalningar till utrikesministeriets konto i Finland:

 • Bank: Pohjola Bank
 • IBAN: FI20 5000 0120 2508 64
 • BIC: OKOYFIHH
 • Betalningsmottagare: Utrikesministeriet

Följande information ska läggas till som ett betalningsmeddelande, som i exemplen:

Föremål för betalning

Meddelande

Exempelmeddelande

Pass & identitetskort PASS + 3550 + kundens namn PASS 3550 Aina Reissulassi
Schengenvisum VISA + 3550 + kundens namn VISA 3550 Juana Gómez
Omprövning i visumärenden RECT + 3550 + kundens namn RECT 3550 Pedro Pérez
Notarietjänster LEGA + 3550 + kundens namn LEGA 3550 Juan Pérez
Porto POST + 3550 + kundens namn POST 3550 Juana Gómez

 

Pass och identitetskort

Pass

140

Snabbpass

160

Tillfälligt pass

175

Laissez Passer resedokument

140

Identitetskort

90

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58

Inresetillstånd

Schengenvisum

80

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0

Omprövningsbegäran

170

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

640

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

560

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst

350

Uppehållstillstånd för studier

450

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240

Medborgarskap

Medborgarskapsanmälan

200

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80

Befrielsenansökan

520

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100

Notarietjänster och annat

Intyg av notarius publicus

30

Offentligt köpvittne

160

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40