Virkatodistus- ja osoitetiedustelut

Virkatodistukset Boliviassa

Boliviasta ei ole saatavissa virkatodistuksen tai sukuselvityksen kaltaisia todistuksia, joista kävisi ilmi esimerkiksi henkilön tiedot mahdollisista avioliitoista, lapsista tai osoitteista jollakin tietyllä ajanjaksolla. Tulosta estekirje (pdf, 104 Kb)

Boliviasta on saatavilla vain syntymä-, avioliitto- tai kuolintodistus. Paikallinen rekisteriviranomainen voi löytää näitä todistuksia ainoastaan, jos tiedossa on täydellinen tieto etsittävästä henkilöstä, paikallinen henkilötunnus ja syntymäaika.

Syntymä-, kuolin- ja avioliittotodistuksia antaa rekisteriviranomainen SERECI (Servicio de Registro Cívico(Linkki toiselle web-sivustolle.)). Asiointikieli on espanja. Tarkasta hintatiedot suoraan todistuksen antavalta viranomaiselta.

Asiointi saattaa vaatia käynnin viranomaistoimistossa. Näissä tapauksissa on suositeltavaa palkata paikallinen asianajaja, varsinkin jos hoitaa asiaa ulkomailta käsin.

Osoitetiedustelut Boliviassa

Bolivian osoitehakuja voi tehdä esimerkiksi esim. COTEL(Linkki toiselle web-sivustolle.)-verkkosivustolla, joka on sähköinen puhelinnumerohakupalvelu. Nämä julkiset palvelut eivät ole täysin kattavia tai ajan tasalla olevia rekistereitä.

Edustustot hoitavat toukokuun 2019 alusta lukien osoite- ja virkatodistuksia koskevia tiedusteluja ainoastaan erityisestä syystä. Sellainen on esimerkiksi tilanne, jossa kyseisen maan viranomainen ei anna tietoa muille kuin diplomaattisille edustajille.

Laki konsulipalvelulain muuttamisesta 12.2.2019(Linkki toiselle web-sivustolle.) (174/2019)

Suomalainen virkatodistus

Suomalaisen virkatodistuksen eli otteen väestötietojärjestelmästä voit tilata Maistraattien verkkopalvelusta(Linkki toiselle web-sivustolle.).