Bolivia: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Visumfrihet

  • Diplomat- eller tjänstepass (Pasaporte Oficial): visumfrihet till Schengenområdet och Finland)

Viseringsskyldighet

  • Viseringsskyldighet till Schengenområdet och Finland

Resedokument accepterade av Finland

  • Vanligt pass
  • Diplomatpass
  • Tjänstepass / både Service passport och Official passport / Pasaporte Oficial