Finland har inte diplomatisk eller konsulär representation i Bolivia

Finlands ambassad i Lima betjänar också finländare i Bolivia
E-post [email protected]
Tfn +51 122 244 80

I konsulära ärenden kan du vända dig till de andra nordiska ländernas eller EU-ländernas ambassader(Länk till en annan webbplats.)

Honorärkonsulerna kompletterar Finlands nätverk av ambassader och konsulat.

Jour 24/7
+358 9 1605 5555
[email protected]

Hjälp till finländare i nöd utomlands. Inte frågor om visum. Samtalen spelas in.