Team Finland i Belgien

Nätverket Team Finland främjar Finlands intressen ute i världen: finländska företags internationalisering, utländska investeringar i Finland och Finlandsbilden. Nätverket sammanför aktörerna och tjänsterna som finns inom dessa områden. Kärnan i nätverket utgörs av statsfinansierade organisationer inom de här områdena såsom ministerierna, beskickningsnätverket, Business Finland, Finlands kultur- och vetenskapsinstitut, Finnvera, Finnfund samt internationaliseringstjänster som byggts upp kring de regionala NMT-centralerna.

Nätverket Team Finland hjälper ditt företag att internationaliseras, växa och lyckas ute i världen. Mera information om tjänsterna för företag som vill växa internationellt på Team Finlands webbplats(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Team Finland -kontaktpersoner 

Ordförande
Ambassadör Riitta Resch
riitta.resch(a)formin.fi

Koordinator
Leena Liira
leena.liira(a)formin.fi

Team Finland i Belgien

Målsättningen för nätverket Team Finland

Målsättningen för nätverket är att öka de finländska företagens verksamhet i Belgien och i Luxemburg. I Belgien gäller detta speciellt sektorerna för biovetenskap, service, IT, logistik, miljöteknik och energi. I Luxemburg ligger tyngdpunkten på biovetenskap, förnybar energi och logistik. Potentiella tillväxtområden i Luxemburg är också miljöteknologi och cleantech-sektorn. Nätverket strävar också efter att främja investeringar i Finland.

Nätverket strävar aktivt efter att förutsäga trender och nya möjligheter som finländska företag kan dra nytta av. Nätverket satsar på att konsolidera samarbetet inom forskning, utveckling och innovation mellan länderna.

Team Finland stärker också den positiva bild av Finland som finns i Belgien och i Luxemburg bland annat genom att föra fram konkreta exempel på finländska framgångar. Den finska kulturen har en viktig ställning då bilden av Finland skapas. Kunskap om Finland ska spridas på webbsidor, Facebook och Twitter samt med hjälp av olika broschyrer och publikationer.

Mera information