Ambassadens uppgifter

Ambassaden är Finlands officiella representation i Belgien och i Luxemburg.

Till ambassadens uppgifter hör att bjuda den service som stipuleras i lagstiftningen rörande konsulärhjälp, upprätthålla och utveckla Finlands och Belgiens samt Luxemburgs goda förhållande och samarbete inom politik, handel och kultur.