Intyg över att person lever

Intyg över att en person lever kan utfärdas på grundval av en utredning som framlagts till exempel för lyftande av pension eller för en bouppteckning som ska hållas i Finland. Personen som man ska utfärda intyg över att lever, bör personligen komma till beskickningen.

 

I Nederländerna kan ett levnadsintyg (verklaring van i het leven zijn / attestatie de vita) ansökas i den kommun där man är bosatt. Vanligtvis kan man begära en engelsk version. I detta fall behöver intyget inte översättas till finska.

I Luxemburg kan ett levnadsintyg (certificate of existence / affidavit certificate ) ansökas på Bierger Center.