Förfrågningar gällande ämbetsbetyg och adress i Belgien

Förfrågningar gällande ämbetsbetyg

Ett utdrag ur befolkningsregistret, som motsvarar ett finländskt ämbetsbetyg, kan ansökas i Belgien. Detta utdrag innehåller uppgifter om personens belgiska adress, äktenskap, skilsmässa och barn i Belgien. Ansökan om ämbetsbetyg riktas direkt till registermyndigheten i din egen hemkommun. Om uppgifterna inte kan fås av hemkommunen ska ansökan riktas till den nationella registermyndigheten i Belgien (Registre National Population/Rijksregister(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)). 

Du kan ställa förfrågan per e-post på adressen [email protected].    

Om du önskar uppgifter om en annan person, t.ex. för bouppteckning, ska du göra ansökan via en notarie eller advokat. Du hittar en notarie eller en advokat på följande länkar:

Förfrågningar gällande adress

Ställ adressförfrågan direkt till den ifrågavarande persons hemkommun. Om du inte känner till hemkommunen ska du sända förfrågan till den nationella registermyndigheten i Belgien (Registre National Population/Rijksregister(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)). 

Du kan ställa förfrågan per e-post på adressen [email protected].

Finskt ämbetsintyg/hemortsintyg

Du kan beställa ett finskt utdrag ur befolkningsdatasystemet (ämbetsintyg/hemortsintyg) från Magistraten i Finland(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Om du inte känner till var personen är bosatt kan du kontakta magistraten i Helsingfors tfn +358 29 55 39391 och [email protected] , eller magistraten i Västra Finland enheten i Jakobstad tfn +358 29 553 9451.

Mera information: Magistraten(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

 

 

​​​​​​​