Team Finland -verkosto Belgiassa

Team Finland on yrityksille kansainvälistymispalveluita tarjoavien julkisten toimijoiden verkosto. Verkosto edistää Suomen asiaa maailmalla: suomalaisten yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja ja Suomen maakuvaa.

Team Finland -verkoston ytimen muodostavat valtiorahoitteiset organisaatiot kuten ministeriöt, edustustoverkko, Business Finland (entiset Finpro ja Tekes), Finnvera, Tesi (Suomen Teollisuussijoitus), ELY-keskukset, Patentti- ja rekisterihallitus, Teknologian tutkimuskeskus VTT, Finnfund, Finnpartnership sekä Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit. Maailmalla Team Finland -verkostoa edustaa yli 80 paikallista tiimiä. Ne kokoavat yhteen kullakin alueella toimivat Suomen viranomaiset, julkisrahoitteiset organisaatiot sekä muut keskeiset Suomi-toimijat.

Team Finland -verkosto auttaa suomalaisia yrityksiä kansainvälistymään, kasvamaan ja menestymään maailmalla. Lisätietoa palveluista kansainvälistyville yrityksille löydät Team Finlandin verkkopalvelusta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Team Finland -yhteyshenkilöt

Maajohtaja
Suurlähettiläs Jouko Leinonen
jouko.leinonen(a)gov.fi

Koordinaattori
Leena Liira
leena.liira(a)gov.fi

Team Finland -toimijat

Team Finland -verkoston tavoitteet

Verkoston tavoitteena on suomalaisten yritysten toiminnan kasvattaminen Belgiassa ja Luxemburgissa. Belgiassa tämä koskee erityisesti biotiede-, palvelu-, tietotekniikka-, logistiikka-, ympäristöteknologia- ja energiasektoreita. Luxemburgissa painopiste on biotieteissä, uusiutuvassa energiassa ja logistiikassa. Potentiaalisia kasvualueita Luxemburgissa ovat myös ympäristöteknologia ja cleantech-sektori. Verkosto pyrkii niin ikään edistämään investointeja Suomeen.

Verkosto pyrkii aktiivisesti ennakoimaan suomalaisyrityksiä hyödyttäviä trendejä ja uusia mahdollisuuksia. Verkosto panostaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteistyön vahvistamiseen maiden välillä.

Team Finland vahvistaa myönteistä Suomi-kuvaa Belgiassa ja Luxemburgissa muun muassa tuomalla esille konkreettisia esimerkkejä suomalaisista menestystarinoista. Suomalaisella kulttuurilla on merkittävä asema Suomi-kuvan luomisessa, ja sen avulla tuodaan esille muun muassa suomalaisen yhteiskunnan yhdenvertaisuutta ja ratkaisukeskeisyyttä. Suomi-tietoutta levitetään verkkosivujen, Facebookin, Instagramin ja Twitterin kautta sekä erilaisten esitteiden ja julkaisujen avulla. 

Lisätietoa