Kosovon viisumivapaus astuu voimaan 01.01.2024 – ohjeita matkustajille

Perehdy huolellisesti matkustamista ja oleskelua koskeviin ohjeistuksiin. Pääsystä Suomeen ja Schengen-alueelle päättävät aina kunkin kohdemaan rajaviranomaiset. Viisumivapaus koskee enintään 90 päivän oleskelua 180 päivän ajanjaksolla Kosovon myöntämällä passilla. Mikäli aiot oleskella Schengen-alueella pidempään, selvitä, tuleeko sinun hakea oleskelulupaa etukäteen. Mikäli aiot työskennellä Suomessa, tulee sinun hakea työntekijän oleskelulupaa etukäteen.

Matkustuspäivien laskenta

Viisumivapaa oleskelu mahdollistaa oleskelun Suomessa ja Schengen-alueella enintään 90 päivän ajan aina 180 päivän ajanjakson ajalla. Kun ylität rajan, alkaa matkustuspäivien laskenta tästä päivämäärästä lähtien. Saat passiisi maahantuloa koskevan leiman.

Olet itse vastuussa siitä, että suoritat matkan joko viisumin sallimien päivien tai viisumivapaiden päivien puitteissa.

Voit käyttää apunasi Euroopan komission kotisivuilta löytyvää laskinta:

Calculator of travel days remaining under a Schengen short-stay visa https://ec.europa.eu/assets/home/visa-calculator/calculator.htm?lang=en(Linkki toiselle web-sivustolle.)

 

Matkustin Suomeen jo ennen 01.01.2024. Milloin minun pitää poistua maasta?

Matkustuspäivien kesto lasketaan siitä päivästä, kun olet saapunut maahan. Viisumivapauden voimaantulo ei pidennä sallitun oleskelun kestoa.

Mikäli sinulla on kysyttävää matkustuspäivien käytöstä, ole yhteydessä Rajavartiolaitokseen https://raja.fi/yhteystiedot(Linkki toiselle web-sivustolle.)

 

Olen jo käyttänyt 90 päivää viisumivapaaseen matkustamiseen. Milloin voin matkustaa uudestaan?

Jos olet jo käyttänyt viisumivapaat 90 päivää, tulee sinun odottaa Schengen-alueen ulkopuolella toiset 90 päivää, ennen kuin voit taas matkustaa viisumivapaasti. Kiinnitä huomiota 90/180 päivän sääntöön.

 

Olen jo käyttänyt 90 päivää matkustamiseen mutta minulla on pakottava tarve matkustaa Suomeen tai muuhun Schengen-maahan uudestaan. Mitä teen?

Mikäli olet käyttänyt viisumivapaat päivät loppuun ja sinulla on pakottava pitkäaikainen tarve matkustaa esimerkiksi työtehtävistä tai opiskelusta johtuen, ole yhteydessä edustustoon.

Lisää tietoa oleskeluluvista löytyy Maahanmuuttoviraston kotisivuilta https://migri.fi/oleskelulupa(Linkki toiselle web-sivustolle.)

 

Mitä minulta kysytään lentokentällä?

Lisää tietoa rajanylityksestä löytyy Rajavartiolaitoksen kotisivuilta https://raja.fi/ohjeet-matkustajille-rajanylitykseen(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Huolehdi, että sinulla on mukana tarvittava matkustusasiakirja ja valmistaudu vastaamaan kysymyksiin oleskelustasi Suomessa.

Tarkasta että passi on riittävän kauan voimassa. Passin on oltava voimassa vähintään 3 kuukautta sen jälkeen, kun poistut Suomesta tai Schengen-alueelta. 

Suomen suurlähetystö Pristinassa ei voi vaikuttaa rajaviranomaisten päätöksiin. Kaikki rajanylitystä koskevat kysymykset tulee siis osoittaa rajaviranomaisille.

 

Mitä teen, jos matkustan Suomeen jonkun toisen maan kautta?

Jos matkustat Suomeen jonkun toisen Schengen-valtion kautta, päättävät sen maan rajaviranomaiset pääsystä alueelle. Mikäli aiot ylittää Schengen-rajan esimerkiksi Unkarin kautta, voit olla yhteydessä Unkarin rajaviranomaisiin. Suomen suurlähetystö Pristinassa ei voi vaikuttaa rajaviranomaisten päätöksiin.

 

Mitä jos haluan oleskella Suomessa yli 90 päivää?

Jos menet Suomeen yli 90 päiväksi, sinun on haettava oleskelulupaa. Oleskelulupaa on haettava henkilökohtaisesti. Et voi hakea oleskelulupaa esimerkiksi puolisollesi tai työntekijällesi. Jos olet Kosovossa, varaa aika Suomen suurlähetystöstä Pristinassa. Jos olet Suomessa, varaa aika Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen.

Lisää tietoa oleskeluluvista löytyy Maahanmuuttoviraston kotisivuilta https://migri.fi/oleskelulupa(Linkki toiselle web-sivustolle.)

 

Olen saanut työpaikan Suomesta, mitä teen?

Jos aiot työskennellä Suomessa tai harjoittaa yritystoimintaa Suomessa, tarvitset yleensä Suomen myöntämän oleskeluluvan. Jos olet ulkomailla, mene Suomen edustustoon. Jos olet Suomessa, varaa aika Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen.

Lue lisää Maahanmuuttoviraston kotisivuilta https://migri.fi/toihin-suomeen(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Lisää tietoa työntekijän oleskeluluvasta löytyy Maahanmuuttoviraston kotisivuilta. Vaadittavien liitteiden lista on saatavilla myös albaniaksi sivun vasemmalla laidalla https://migri.fi/tyontekijan-oleskelulupa(Linkki toiselle web-sivustolle.)

 

Kausityö talvikautena 2023-2024

Jos olet tulossa Suomeen kausityöhön, sinun pitää hakea sitä varten lupa. Kausityölupia ovat kausityöviisumi, kausityötodistus tai kausityöoleskelulupa. Työsi kesto vaikuttaa siihen, mitä kausityölupaa sinun pitää hakea. Lue lisää lupamenettelystä Maahanmuuttoviraston kotisivuilta https://migri.fi/kausityo#kesto(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Kausityö tarkoittaa kausiluonteista työtä maatalouden ja matkailun alalla tiettyinä vuodenaikoina. Kausityön kesto voi olla enimmillään 9 kuukautta 12 kuukauden ajanjaksolla. Mikäli työnteko kestää yli 9 kuukautta, tulee sinun hakea normaalia työntekijän oleskelulupaa.

Ennen 01.01.2024

Mikäli kausityöntekijä aloittaa työtehtävissään ennen viisumivapauden voimaantuloa, tulee heidän hakea siihen soveltuvaa kausityöviisumia tai kausityöntekijän oleskelulupaa kuten normaalisti.

Mikäli työsuhde kestää enintään 90 päivää ja työsuhde alkaa ennen viisumivapauden voimaantuloa, voi työntekijä hakea kausityöviisumia jättämällä viisumihakemuksen viisumikeskukseen kuten normaalistikin.

Lisää tietoa viisumihakemuksista löytyy viisumikeskuksen kotisivuilta https://visa.vfsglobal.com/xkx/en/fin/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Mikäli työsuhde kestää yli 90 päivää, tulee työntekijän hakea joka tapauksessa kausityöntekijän oleskelulupaa jo ennen maahan saapumista ja töiden aloittamista.

Lisää tietoa kausityöntekijän oleskeluluvasta löytyy Maahanmuuttoviraston kotisivuilta https://migri.fi/kausityooleskelulupa(Linkki toiselle web-sivustolle.)

01.01.2024 jälkeen

Mikäli työsuhde kestää enintään 90 päivää ja työsuhde alkaa viisumivapauden voimaantulon jälkeen, voi työntekijä hakea kausityötodistusta Maahanmuuttovirastolta. On työntekijän vastuulla varmistaa, että hänellä on viisumivapaita päiviä koko kausityötodistuksen ajaksi. Kausityötodistus ei pidennä viisumivapaan oleskelun aikaa Suomessa.

Lisää tietoa kausityötodistuksesta löytyy Maahanmuuttoviraston kotisivuilta https://migri.fi/kausityotodistus(Linkki toiselle web-sivustolle.)

 

Mihin oleskelulupakortti toimitetaan?

Jos olet jättänyt hakemuksesi ulkomailla, saat kortin Suomen edustuston kautta.

Jos olet jättänyt hakemuksesi Suomessa kortti postitetaan sinua lähimpään DB Schenkerin noutopisteeseen 2 viikon sisällä siitä, kun päätös on tehty.

Lue lisää korttien toimituksista Maahanmuuttoviraston kotisivuilta https://migri.fi/oleskelulupakortti#toimitus(Linkki toiselle web-sivustolle.)

 

ETIAS eli Euroopan matkustustieto- ja –lupajärjestelmä

ETIAS-järjestelmän käyttöönoton aikataulu on parhaillaan arvioitavana. Seuraa tiedotusta Rajavartiolaitoksen kotisivuilta.

ETIAS on Yhdysvalloissa käytössä olevan ESTAn kaltainen ennakkorekisteröitymisjärjestelmä. Tämä tarkoittaa sitä, että Schengen-alueen ulkopuolelta tulevan viisumivapaan kolmannen maan kansalaisen tulee hakea matkustuslupaa etukäteen, jolloin henkilön maahantuloedellytyksiä voidaan arvioida jo ennen henkilön saapumista rajalle. 

ETIAS-järjestelmästä Suomessa vastaa Rajavartiolaitos. Lue lisää Rajavartiolaitoksen kotisivuilta https://raja.fi/etias(Linkki toiselle web-sivustolle.)

 

Keitä viisumivapaus koskee?

Viisumivapautta sovelletaan henkilöihin, joilla on Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) standardien mukainen Kosovon myöntämä biometrinen passi. Kosovon passeja koskevat kysymykset tulee osoittaa Kosovon viranomaisille.

Lue lisää Kosovon sisäministeriön kotisivuilta, Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kosovo https://mpb.rks-gov.net/?culture=en-gb(Linkki toiselle web-sivustolle.)

 

Hyödyllisiä linkkejä