Unesco valmistelee tekoälyn etiikkaa ja avointa tiedettä koskevia suosituksia

Unesco valmistelee tekoälyn etiikkaa ja avointa tiedettä koskevia suosituksia

Unescon suositukset valmistellaan laajojen konsultaatioiden kautta ja hyväksytään syksyllä 2021.

Tekoälyä esittelevä havainnekuva, jossa kaksi kasvojen sivuprofiilia katsoo toisiaan bittipilven keskellä.
Unescolla on laajoja asiantuntijaverkostoja avoimeen tieteeseen ja tekoälyyn liittyen.

YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unesco on valmistelemassa merkittäviä suosituksia tekoälyn etiikan ja avoimen tieteen osalta. Laajojen konsultointikierrosten myötä valmistellut tekstit on määrä hyväksyä järjestön yleiskokouksessa syksyllä 2021.

Avoin tiede mahdollistaa laajemman pääsyn tieteelliseen tietoon sekä sen osallistavamman tarkastelun. Unesco haluaa aiheesta keskusteltavan globaalisti tiedeyhteisöissä ja jäsenmaiden kesken. Viime vuosina keskustelu avoimesta tieteestä on edistynyt monella alueellisella taholla, myös EU:n tasolla. Unesco on osaltaan ollut avoimen tieteen puolestapuhuja muun muassa asiaa edistävien ohjelmien ja tietopankkien myötä.

Avoimen tieteen merkitys on korostunut myös Covid-pandemian myötä. Unescon johdolla valmisteltavan instrumentin on määrä olla valmis syksyllä 2021.

Open Science –aloitteen sivutLinkki toiselle web-sivustolle.(avautuu uuteen ikkunaan)  

 

Tekoälyn osalta Unescossa on käynnistetty normatiivisen instrumentin valmistelu koskien tekoälyn eettisiä näkökohtia. Unesco on jo pitkään tehnyt työtä etiikkaan liittyvien kysymysten parissa, etenkin riippumattomien asiantuntijaryhmien COMESTLinkki toiselle web-sivustolle.(avautuu uuteen ikkunaan) (World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology) ja IBCLinkki toiselle web-sivustolle.(avautuu uuteen ikkunaan) (International Bioethics Committee) kautta. Asia on ollut keskustelussa myös Unescon hallitustenvälisessä bioetiikkakomiteassa (IGBCLinkki toiselle web-sivustolle.(avautuu uuteen ikkunaan)) sekä järjestön hallintoneuvostossa. 

Globaalin tason työlle tekoälyn alalla on tarvetta, samalla on tärkeää pyrkiä välttämään päällekkäisyyksiä muiden prosessien kanssa. On myös varmistettava, että ihmisoikeusperustaisuus toteutuu uudessa instrumentissa. Kansainvälinen, riippumaton asiantuntijaryhmä on valmistellut Unescon suosituksen tekstin, joka on jäsenmaiden konsultaatioiden jälkeen määrä hyväksyä Unescon yleiskokouksessa syksyllä 2021.

Unescon tekoälyaloitteen sivutLinkki toiselle web-sivustolle.(avautuu uuteen ikkunaan)