Valmiussuunnittelu, Syyria, Beirutin-suurlähetystö

Valmiussuunnittelu, Syyria, Beirutin-suurlähetystö

Varaudu ennalta

Mahdollisiin kriisitilanteisiin on hyvä varautua jo ennalta. Kohtuullinen juoma- ja ruokavarasto, lääkkeet ja ensiaputarvikkeet ovat tärkeitä kaikissa poikkeustilanteissa, joissa jakelujärjestelmien toiminta vaikeutuu. Jokaisen on lisäksi hyvä huolehtia, että seuraavat varusteet ovat saatavilla:

 • henkilöllisyyspaperit ja passi
 • käteistä rahaa
 • ruoka- ja juomavarastot harkinnan mukaan
 • henkilökohtaiset lääkkeet ja reseptit sekä ensiaputarvikkeet ml. auton ensiapulaukku
 • kynttilöitä, tulitikut, taskulamppu
 • ajoneuvon asiakirjat
 • polttoainetta ajoneuvoon
 • kartat ja vararengas ajoneuvossa
 • paristokäyttöinen matkaradio, jossa myös lyhytaallot
 • matkapuhelin ja laturi
 • suurlähetystön yhteystiedot
 • huolehdi asuntosi turvallisuusjärjestelyistä (lukitus, valaistus, vartiointi, sammutusvälineet)
 • selvitä itsellesi turvallisimmat reitit kodin, työpaikan ja kokoontumispaikan välillä

Valmiusasteet

Evakuointisuunnitelmassa olevat valmiusasteet ovat suuntaa-antavia ja ne voivat tositilanteessa olla päällekkäisiäkin. Valmiusasteiden alla esitetyt valmiusohjeet ovat yleisiä suosituksia, joita on syytä noudattaa yhdessä paikallisten viranomaisten ohjeiden kanssa tilanneharkintaa käyttäen.

Tehostettu valmius I “pysy kotona”

Mikäli maan tai jonkin sen alueen turvallisuustilanne heikkenee tai odotettavissa oleva huonontuminen sitä edellyttää, edustusto voi päättää valmiusasteen korottamisesta. Yhteistyötahoihin sekä kriisialueella oleskeleviin henkilöihin otetaan yhteyttä ja ilmoitetaan valmiustason korottamisesta, ilmoitus tehdään myös edustuston Facebook-sivuilla.

Suositellut toimenpiteet tehostetussa valmiudessa:
-seuraa tiedotusvälineitä ja noudata viranomaisten ja edustuston antamia ohjeita;
-tarkista ja tarvittaessa täydennä varmuusvarastojasi;
-varaa vettä (esim. kylpyammeeseen) peseytymistä varten;
-siirrä tarvittaessa omaisuuttasi suojaan ja tarkista asunnon turvallisuusjärjestelyjen toimivuus;
-harkitse, onko syytä lähettää perheenjäsenet pois kriisialueelta;
-poistu kriisialueelta, ellei läsnäolo ole työtehtävien vuoksi välttämätöntä;
-ilmoita kriisialueelta poistumisestasi suurlähetystöön.

Tehostettu valmius II “siirry kokoontumispaikkaan”

Kriisitilanteen kehittymisestä riippuen edustusto ryhtyy valmiusevakuointiin ja kehottaa suomalaisia siirtymään kokoontumispaikkaan. Kokoontumispaikka ilmoitetaan edustuston Facebook-sivuilla. Hätätapauksissa on mahdollista myös mennä muiden Pohjoismaiden sekä muiden EU-maiden lähetystöihin.

HUOM! Mikäli odotettavissa on pidempiaikainen oleskelu kokoontumispaikalla on syytä ottaa mukaan hätälaukku, tarvittavat elintarvikkeet sekä muut varusteet, koska kokoontumispaikoissa ei ole ylimääräisiä varmuusvarastoja.

Ulkoministeriö voi edustuston esityksestä antaa ohjeen siirtyä alueelta pois. Edustusto on yhteydessä alueella oleskeleviin avustettaviin suosituksista sekä tiedottaa niistä Facebook-sivuillaan ja matkustustiedotteessa. Avustettavat tekevät itse päätöksen matkustamisestaan ja kantavat myös vastuun päätöstensä seurauksista. Edustusto pyrkii keräämään tiedot kriisialueelta omatoimisesti poistuvista avustettavista.

Kotiuttaminen ja/tai evakuointi

Pyrkimyksenä on, että suurlähetystö samoin kuin suomalaiset alueella pyrkivät ennakoimaan tilanteita niin, että tarvetta laajaan yleisevakuoimiseen ei tulisi, vaan että kriisitilanteen uhatessa siirrytään rauhallisesti etukäteen sellaisella alueelle, johon ei liity kriisiuhkaa.

Kriisi/turvallisuustilanteen heikentyessä harkitaan suomalaisten evakuointia. Edustusto voi avustaa henkilön evakuoinnissa jos henkilökohtaisen turvallisuuden suojaaminen sitä edellyttää. Evakuointi tulee toteuttaa vain, jos se on käytännössä mahdollista ja liikkuminen ei olennaisesti lisää riskiä verrattuna asuin- tai oleskelupaikkakunnalla pysymiseen.

Huom! Osallistuminen suurlähetystön mahdollisesti toteuttamaan evakuointiin on aina vapaaehtoista.

Siirtyminen turvallisemmalle alueelle maan sisällä tai naapurimaahan

Kriisialueen käsittäessä vain osan valtion pinta-alasta ja/tai arvioitaessa kriisin keston olevan melko lyhytaikaisen, on yksi vaihtoehto evakuoitua maan sisällä turvalliseksi katsotulle alueella. Toisinaan siirtyminen maan sisällä turvallisemmalle alueelle saattaa olla vaarallista. Tällöin tai kriisialueen käsittäessä koko maan, voidaan evakuoitua turvalliseksi arvioituun naapurimaahan.

Evakuointi muualle (esim. Suomeen)

Jos naapurimaat arvioidaan vaarallisiksi tai niihin siirtyminen on vaikeaa, voidaan siirtyä väliaikaisesti muuhun maahan. Mikäli kriisin arvioidaan jatkuvan pitkään, on syytä pyrkiä yhdessä ministeriön kanssa järjestämään evakuointi Suomeen.

Henkilökohtainen omaisuus

Edustuston avustustoimien tarkoitus on varmistaa henkilöiden turvallisuus. Matkatavaroiden mukaan ottamista yleensä rajoitetaan, eikä kotieläimiä voi ottaa mukaan. Jokainen on itse vastuussa maassa olevasta omaisuudestaan. Laadi tarkka luettelo maahan jäävistä tavaroista ja niiden arvosta mahdollisia korvauskysymyksiä varten.

Evakuoinnista aiheutuvat kustannukset

Kotiuttamisesta ja evakuoinnista aiheutuvista kuluista vastaa asianomainen itse. Erittäin kiireellisissä tapauksissa edustusto voi suorittaa kustannukset ulosottokelpoista takaisinmaksusitoumusta vastaan.