Beredskapsplan, Syrien, Finlands ambassad, Beirut

Beredskapsplan, Syrien, Finlands ambassad, Beirut

Förbered dig i förväg

Förbered dig i förväg för eventuella krissituationer. Det är viktigt att ha ett förråd av dricksvatten och mat, mediciner och första hjälpen-utrustning inför krissituationer där distributionssystemen inte fungerar som de ska. Se också till att du har tillgång till följande saker:

 • identitetshandlingar och pass
 • kontanta pengar
 • ett litet förråd av mat och dryck
 • mediciner och recept för eget bruk, första hjälpen-utrustning (inkl. första hjälpen-väska i bilen)
 • stearinljus, tändstickor, ficklampa
 • registerbevis för fordon
 • bränsle för fordon
 • kartor och reservdäck i fordon
 • en batteridriven reseradio med kortvågsmottagare
 • mobiltelefon och laddare
 • kontaktuppgifterna till ambassaden

Kontrollera också säkerheten i din bostad (lås, belysning, bevakning, brandsläckning) och den tryggaste rutten mellan din bostad, din arbetsplats och en samlingsplats.

Beredskapsnivåer

Beredskapsnivåerna i evakueringsplanen är riktgivande och kan i praktiken överlappa varandra. Anvisningarna i samband med beredskapsnivåerna är allmänna rekommendationer som ska anpassas till de lokala myndigheternas anvisningar och till det rådande läget.

Förhöjd beredskap I “stanna hemma”

Om säkerhetssituationen i landet eller någon av dess områden försämras, eller om man kan anta att så kommer att ske, kan beskickningen höja beredskapsnivån. Då informerar man finländare och samarbetspartners i det berörda området. Informationen finns också att läsa på ambassadens Facebooksida.

Vid skärpt beredskap rekommenderas att du

 • följer med nyheter i massmedia, och följer direktiv från myndigheter och ambassaden
 • kontrollerar och kompletterar ditt beredskapsförråd
 • reserverar vatten (till exempel i badkaret) för tvättbehov
 • placerar din egendom i säkerhet om det behövs, kontrollerar att säkerhetsarrangemangen i din bostad fungerar
 • överväger om dina familjemedlemmar bör skickas bort från krisområdet
 • lämnar krisområdet själv om inte dina arbetsuppgifter kräver din närvaro
 • låter ambassaden veta om du lämnar krisområdet.

Förhöjd beredskap II “förflytta dig till en samlingsplats”

Beroende på hur krisen utvecklar sig kan beskickningen genomföra beredskapsevakuering och uppmana finländare att ta sig till uppsamlingsplatsen. På Facebooksidan står var uppsamlingsplatsen är belägen. I nödfall kan man också ta sig till de övriga nordiska och EU-ländernas beskickningar.

Obs! Om man kan vänta sig en längre vistelse på uppsamlingsplatsen ska man ta med sig en väska med förnödenheter, livsmedel och eventuell annan utrustning eftersom det inte finns överskottslager på uppsamlingsplatserna.

På beskickningens begäran kan utrikesministeriet rekommendera förflyttning från ett område. Då kontaktar beskickningen dem som vistas i området och informerar om ministeriets rekommendation, som också finns att läsa på beskickningens Facebooksida och i resemeddelanden. Alla beslutar själva om de vill lämna området och ansvarar för följderna av sitt beslut. Beskickningen försöker samla uppgifter om dem som på egen hand lämnar krisområdet.

Transport till hemlandet och/eller evakuering

Om det verkar som att en kris kan bryta ut är förhoppningen att både ambassaden och finländarna i området försöker förutse läget så att stora evakueringar inte behöver göras, utan alla tar sig själva till trygga områden redan i förväg.

Om krisen eller säkerhetsläget försämras övervägs evakuering av finländare. Beskickningen kan bistå vid evakueringen om det krävs för att skydda personers säkerhet. Evakuering ska enbart genomföras om det är praktiskt möjligt, och om förflyttning inte innebär väsentliga risker jämfört med att stanna kvar på hem- eller vistelseorten.

Obs! Det är alltid frivilligt att delta i evakuering som ordnas av ambassaden.

Förflyttning till ett säkrare område inom landet eller till ett grannland

Om krisområdet omfattar endast en del av landet och/eller om krisen uppskattas bli relativt kortvarig är evakuering till ett säkert område inom landet ett alternativ. Ibland kan förflyttning till ett säkert område inom landet vara farlig. I så fall, eller när krisområdet omfattar hela landet, kan en evakuering till ett säkert grannland komma i fråga.

Evakuering någon annanstans (t.ex. till Finland)

Om grannländerna bedöms vara farliga eller om det är svårt att förflytta sig till dem, kan man tillfälligt förflytta sig till ett annat land. Om krisen bedöms bli långvarig bör man i samarbete med ministeriet försöka ordna en evakuering till Finland.

Egendom

Den främsta avsikten med ambassadens assistans är att trygga den personliga säkerheten. I allmänhet får man endast ta med sig en begränsad mängd bagage och i regel är det inte möjligt att ta med sig husdjur. Var och en ansvarar själv för sin egendom i stationeringslandet. Med tanke på eventuella ersättningsfrågor lönar det sig att göra upp en detaljerad och noggrann lista över den egendom som blir kvar i landet och dess värde vid tidpunkten för evakueringen.

Utgifter för evakuering

Var och en ansvarar själv för utgifterna för evakuering och för transport till hemlandet. I ytterst brådskande fall kan den som evakueras förbinda sig att betala utgifterna i efterskott genom ett åtagande om återbetalning.